Läran om det riktiga tänkandet

Krönika. Infrastruktur, lönsamhet och konkurrenskraft är kritiska faktorer för att i synnerhet norra Sverige ska kunna motivera nya entreprenörer och befintliga företagare att vilja starta och driva företag. Här har både staten och kommunerna någonting att fundera på när de sätter upp förutsättningarna för företagsfrämjande projekt.

26 oktober 2018 06:56

När regeringen gör företagandet svårare tänker jag osökt på skämtet om hen som sålde bilen för att ha råd att tanka, eller hen som sålde telefonen för att ha råd att ringa. Det saknas logik.

I ett land som Sverige med hög tillväxt, växande befolkning och ett stort behov av bostäder permitterar och stänger småhustillverkare delar av verksamheten på grund av utebliven försäljning.

Det slår i sin tur hårt mot underleverantörerna. Vilket vi sett flera exempel på det både lokalt och nationellt. Anledningen småhustillverkarna anger är regeringens nya utlåningsregler.

Regeringen inför, trots protester från näringslivet, en flygskatt. Både BRA och Norwegian anger den som en direkt anledning till att minska antalet flyglinjer och avgångar till Norrland.

För vårt lilla företag, baserat på 2016 års flygande, betyder det ökade kostnader med cirka 50 000 kronor per år. Dieseln har på tre år gått upp från 12,61 till drygt 16 kronor. Det slår hårt på både företags och privatpersoners ekonomi. För vårt företag ger det en merkostnad på cirka 26 000 kronor per år.

Antingen blir man bäst på det man gör eller så blir man billigast. Att vara lagom räcker inte.

Regeringen inför en kemikalieskatt. Ambitionen var att tillföra statskassan 2,4 nya skattemiljarder. I stället blev det ett minus på 1,7. Försäljningen minskade och branschen tvingades säga upp medarbetare när kunderna valde att handla produkterna på annat sätt.

Allt detta i en tid när infrastruktur, lönsamhet och konkurrenskraft är kritiska faktorer för att i synnerhet norra Sverige ska kunna motivera nya entreprenörer och befintliga företagare att vilja starta och driva företag – och därmed bidra till arbetstillfällen och vår gemensamma välfärd.

Jag vill personligen se en betydligt mer kreativ näringslivspolitik baserad på företagens verkliga behov och utmaningar. Mer handling, mindre antaganden.

Jag har sagt det förr och jag säger det igen: antingen blir man bäst på det man gör eller så blir man billigast. Att vara lagom räcker inte.

Här har både staten och kommunerna någonting att fundera på när de sätter upp förutsättningarna för företagsfrämjande projekt.

Företag med ambitioner vill inte fastna i tidskrävande byråkrati och krångliga ansökningsprocesser. Då väljer man hellre att köra på utan stöd. Man ser inte värdet med tiden man investerar.

Dagens medskick till dig som läst: När du identifierat dina superkrafter, fokusera och använd dessa väl.

Det är det som kommer att skilja dig från alla de andra.

Peter Karlstén, företagare och entreprenör

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Norrans ledarredaktion

Ämnen du kan följa