Ett väntat beslut – men frågor inför framtiden kvarstår

1 april 2019 16:18

Justitiekansler Mari Heidenborg har alltså beslutat att lägga ner förundersökningen mot de 16 utgivare som utreddes för förtal.

Flera av de utpekade publiceringarna hade långt innan förundersökningen inleddes tagits bort från nätet, eller ändrats på ett sådant sätt att inga utpekande detaljer framgick.

Det handlar alltså om Norrans publicering på norran.se den 26 oktober 2017, om att en busschaufför skulle ha visat en porrfilm för skolelever. En publicering som fick stor spridning på nyhetssajter över hela landet.

Uppgifterna i artikeln var felaktiga och Norran, samt fyra andra tidningar, fälldes av Pressens Opinionsnämnd för att ha brutit mot ”god publicistisk sed”. Det fanns uppgifter i texten som var allt för utpekande.

Det pressetiska systemet visade sig alltså återigen fungera.

Därför är det bekymmersamt när staten, i form av JK, i efterhand vill överpröva beslut som tagits av mediernas självsanerande system.

Flera av de tidningar som JK valde att inleda en förundersökning mot hade nämligen tidigare friats av Pressombudsmannen. Att JK trots detta valde att inleda en förundersökning om förtal riskerar att underminera pressens eget självsanerande etiska system.

I beslutet om att förundersökningen ska läggas ned lämnar JK olika motiveringar för olika titlar.

När det gäller norran.se och expressen.se konstaterar JK ”att informationen på båda de anmälda webbplatserna visserligen ligger kvar men har redigerats. […] Mot denna bakgrund, och eftersom innehållet har modifierats på sådant sätt att de missaktande inslagen i viss mån får anses ha lindrats, är det inte påkallat för mig att ingripa med allmänt åtal för förtal.”

När det gäller sydsvenskan.se, omni.se och www.helagotland.se blir det dock lite mer knepigt. Dessa sajter valde nämligen att själva, utan uppmaning från JK, ta bort den aktuella artikeln.

Om detta skriver JK i beslutet: ”De aktuella ansvariga utgivarna har alltså tagit bort den anmälda informationen utan någon föregående underrättelse från Justitiekanslern. Utgivarna kan därmed inte åberopa ansvarsfrihet på denna grund. En konsekvens av regleringen med ansvarsfrihet efter underrättelse är således att den utgivare som låter information som utgör förtal ligga kvar under viss tid kan åtnjuta ansvarsfrihet till skillnad från den utgivare som ser till att förtalsuppgifterna tas bort.”

På mer rak svenska betyder detta att dessa tre utgivare inte kan åberopa den nya lagstiftning som gäller från årsskiftet och som stipulerar att en utgivare kan undgå åtal om denne, efter uppmaning från JK, tar bort en artikel som kan utgöra förtal.

Ironiskt, eller hur? Den här nya lagstiftningen innebär alltså att det är bättre att låta en förtalsmässig artikel ligga kvar på nätet, och invänta att JK ingriper, än att själv avpublicera texten (!)

När det gäller hoglandsnytt.se, corren.se, kuriren.nu, affarsliv och vt.se har dessa sajter alla avpublicerat artikeln inom två veckor efter underrättelse från Justitiekanslern.

För aftonbladet.se, metro.se, vk.se, smp.se, svd.se och hn.se förelåg preskription, eftersom den anmälda artikeln tagits bort från webben för mer än sex månader sedan.

Ett mycket intressant fall får nu alltså sitt avslut.

Men det är med en viss bitter smak i munnen jag konstaterar att kampen för ett minskat statligt inflytande på medieområdet hela tiden måste hållas levande.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Marcus Melinder

Ämnen du kan följa