En usel värdegrund skapar en usel kultur

Krönika. Folkvalda som inte fungerar som goda ledare och föredömen under normala omständigheter är en belastning. I kris och orostider är de en omöjlighet.

23 januari 2019 06:56

Du har fått ett nytt jobb med hög lön.

Du väljer att inte vara på jobbet, samtidigt som du kräver att arbetsgivaren ska betala ut lönen.

På sommaren åker du på tjänsteresa med traktamente, tar med dig din familj, flyger business class, bor på lyxhotell och kör fina hyrbilar.

Väl tillbaka på jobbet lämnar du ut hemliga företagsuppgifter till en konkurrent. Det får allvarliga konsekvenser både för din arbetsgivare och för företagets kunder.

Brottsrubriceringen blir trolöshet mot huvudman, vilket kan ge böter eller fängelse i upp till två år. Men i stället för straff får du ett fett avgångsvederlag, och erbjuds en topposition inom en annan avdelning på företaget. Är detta rimligt?

Avslöjanden om regeringsföreträdare som åker business class, trots en resepolicy som säger någonting annat.

Du väljer att inte vara på jobbet, samtidigt som du kräver att arbetsgivaren ska betala ut lönen.

Riksdagsledamöter som väljer att inte närvara. Men ändå erhåller full ersättning

Förtroendevalda som åker taxi och bor på dyra hotell på skattebetalarnas bekostnad, trots att resorna varit utanför tjänsten.

”Jag visste inte”.

”Jag hade inte läst policydokumentet”.

”Ingen har sagt till mig att det var fel”.

Var finns den interna revisionen? Var finns ledarskapet? Hur tänker man som folkvald?

Jag flög hem från Melbourne. Bredvid mig, på rad 36, satt en herre som arbetade för ett känt svenskt möbelföretag. Det visade sig att han hade en hög befattning, han satt i företagsledningen.

Jag frågade skämtsamt varför han inte åkte business class.

Han svarade: ”Kostnadsmedvetandet genomsyrar hela organisationen. På ledningsnivå anser man att symbolvärdet av intensiv sparsamhet är så starkt att man får ta nackdelarna av en viss överdrift. Framförallt värnar man kulturen som handlar om människor och om relationer. Man lägger ner mycket tid på att alla medarbetare delar de grundläggande värderingarna.”

I Ingvar Kamprads bok ”En möbelhandlares testamente” kan man läsa följande:

- Se till att ha din arbetsplats nära verkligheten.

- Tillstå dina fiaskon, försök inte bortförklara.

- Diskutera, motivera och sälj in; men när beslut är fattat är det bara genomförandet som räknas.

- Tänk på att framtiden behöver dig.

Avslutningsvis: Folkvalda som inte fungerar som goda ledare och föredömen under normala omständigheter är en belastning. I kris och orostider är de en omöjlighet.

Peter Karlstén, företagare och entreprenör

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Norrans ledarredaktion

Ämnen du kan följa