En fråga om mänskliga rättigheter

Krönika. Curt har en funktionsnedsättning. Att begränsa möjligheten för honom att åka till stugan är diskriminering och strider mot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

14 augusti 2019 06:56

Jag kom hem från en resa.

Min vana trogen gick jag genom tidningshögen för att kontrollera att jag inte missat något viktigt.

Det jag såg väckte både ilska och besvikelse. Rubriken var: ”Curt får inte låna hjälpmedel till stugan”.

Curt är änkeman. Han skulle vara hos sin dotter i stugan i fyra veckor. Den ligger i Umeå kommun.

Med dotterns hjälp skulle Curt inte behöva anlita hemtjänst under tiden han vistades där. Han ville låna en mobil lyft.

Beskedet från Umeå kommuns tjänstemän var att det finns ett principbeslut som säger att hjälpmedel inte får lånas ut till fritidshus.

Med det beskedet från kommunen skulle Curt bli sittande i sin lägenhet hela sommaren. Utan möjlighet att vara i stugan.

Att begränsa möjligheten för Curt att åka till stugan strider mot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Tjänstemän från Umeå kommun berättade i tidningen att de inte tillhandahåller hjälpmedel i fritidshus. De hänvisade till den prioriteringsordning som finns i kommunens hjälpmedelsstrategi.

En strategi som är gemensam för länets alla kommuner.

Att begränsa möjligheten för Curt att åka till stugan är diskriminering och strider mot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Ska andra tala om för Curt, eller någon annan, vad hen har rätt att göra på sin fritid?

Curt har en funktionsnedsättning. Det finns hjälpmedel att tillgå som kan göra att han kan leva ett rikt och aktivt liv.

Sveriges riksdag ratificerade FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2009. I artikel 10 står det: ”Konventionsstaterna bekräftar åter att varje människa har en inneboende rätt till livet och ska vidta alla åtgärder som behövs för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning verkligen får åtnjuta denna rätt på lika villkor som andra.”

Det är upprörande att personer med funktionsnedsättning ska behöva kämpa för sin rätt till livskvalitet.

Jag upprörs över den ”fyrkantighet” som finns hos Umeå kommun, och den okunskap som finns hos de ansvariga där.

Om inte personer som läst artikeln agerat och hjälpt honom hade Curt tvingats stanna hemma i stället för att vara i stugan med dotter och barnbarn.

Curt har samma behov som alla andra, att själv kunna välja var och hur han vill tillbringa sin sommar.

Detta är en fråga om mänskliga rättigheter.

Maria Lundqvist-Brömster, tidigare riksdagsledamot för Liberalerna

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Norrans ledarredaktion

Ämnen du kan följa