Det finns många bra ambassadörer för Skellefteå

Krönika. Hur vi beskriver Skellefteå, och vad vi vill att människor ska uppleva när de besöker oss, blir viktiga verktyg för hur vi skapar attraktionskraft för vår kommun

17 april 2019 06:56

Jag klev upp på scenen. Det gick ett sus genom lokalen.

Platsen var Amman i Jordanien. De drygt 100 åhörarna stirrade nyfiket på vita duken där jag visade en bild från vintersimmet.

– Är ni galna?, utbrast någon.

Vi är många Skelleftebor som har världen som arbetsfält. Vi säljer, utbildar och utvecklar affärer jorden runt.

Genom åren har vi skaffat oss värdefulla kontakter, relationer och insikter som på många sätt är unika. Medvetet eller omedvetet marknadsför vi Skellefteå. Det är ingen som har bett oss att göra det, och det är heller ingen som betalar oss för att vi gör det. Vi gör det för att vi är stolta över vår hemstad och för att vi måna om att utveckla regionen.

Risken är att man blir fartblind och glömmer bort de egna företagen.

Undersökningar visar att människor beskriver varumärken och företag utifrån sina egna upplevelser. Detta i kombination med vad människor berättar om dig är det som oftast stänger en affär.

Alltså: Hur vi beskriver Skellefteå, och vad vi vill att människor ska uppleva när de besöker oss, blir viktiga verktyg för hur vi skapar attraktionskraft för vår kommun.

Jag brukar ha synpunkter på hur Skellefteå stöttar kommunens företag. I dag är det exempelvis stort fokus på att attrahera externa verksamheter – vilket i sig är bra. Det finns emellertid en fara. Risken är att man blir fartblind och glömmer bort de egna företagen.

Det finns exempel på lokala företag och lokala entreprenörer som velat investera i kommunen, men som mötts av en krånglig kommunal byråkrati och avstått. Vidare finns det exempel på lokala företag som känt sig förfördelade när kommunen valt att göra affärer med externa leverantörer.

Det sänder fel signaler, som i sin tur leder till missförstånd och andra konsekvenser.

Det finns många bra ambassadörer för vår kommun, vilket är toppen. Jag skulle dock vilja se en utveckling av den verksamheten. Jag skulle vilja se ett mer ”strategiskt ambassadörskap” där syften, mål och visioner finns väl formulerade. Jag tror att det skulle vara en tillgång för våra lokala företag men också tjäna som ett verktyg för att attrahera nya firmor och kompetenser till Skellefteå.

Det finns en förbättringspotential i samspelet mellan kommunen och de lokala företagen. Där skulle man kunna nyttja lokala förmågor och ambassadörer på ett effektivare sätt.

Vad berättar ni om Skellefteå på era resor?

Peter Karlstén, företagare och entreprenör

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Norrans ledarredaktion

Ämnen du kan följa