Därför bör liberaler inte hoppas på S

Krönika. Visst finns det enskilda S-politiker som gärna skulle se den typ av reformpolitik som återfinns i de liberala partiernas program. Men vad gäller Socialdemokraternas förmåga att vara den liberala reformkraft en del allianspolitiker hoppas på finns det överlag goda skäl att vara skeptisk.

29 oktober 2018 06:56

En vanlig föreställning i den politiska debatten, även bland liberalt sinnade politiker, är att Socialdemokraterna har en viktig roll att spela när det gäller att genomföra strukturreformer.

Det är tillsammans med S som allianspartierna kan reformera skatterna, få bostadsmarknaden att fungera och göra trösklarna till arbetsmarknaden lägre, resonerar många.

Både Centerpartiet och Liberalerna har gjort denna tanke till en hörnsten i sitt agerande efter valet, eller som C-ledaren Annie Lööf nyligen uttryckte saken på Twitter: ”Sverige behöver långsiktiga, liberala strukturreformer inom främst 3 områden: Fler jobb och rörligare arbetsmarknad, fler bostäder och rörligare bostadsmarknad, och ett skattesystem som gynnar jobb, företagande och konkurrenskraft. Därför krävs breda, blocköverskridande lösningar.” (21/10 2018)

Mellan 2015 och 2018 fick Socialdemokraterna 46,3 miljoner kronor från LO och dess förbund.

Visst finns det enskilda S-politiker som gärna skulle se den typ av reformpolitik som återfinns i de liberala partiernas program. Men vad gäller Socialdemokraternas förmåga att vara den liberala reformkraft en del allianspolitiker hoppas på finns det överlag goda skäl att vara skeptisk.

En betydligt nyktrare syn på socialdemokratisk reformförmåga levererades häromdagen av Stefan Stern, tidigare bland annat statssekreterare hos Mona Sahlin och planeringschef i statsrådsberedningen under Göran Persson: ”Min erfarenhet under många år i regeringskansliet är att LO stod i vägen för en hel del strukturåtgärder och avregleringar som hade varit bra och viktiga för Sverige. Och under oppositionsåren tvingade LO dessvärre också in Vänsterpartiet i samarbetet.” (Dagens Industri 21/10 2018)

Bakgrunden till Sterns uttalande är en granskning av LO:s ekonomiska stöd till Socialdemokraterna som Dagens Industri låtit göra. Mellan 2015 och 2018 fick S 46,3 miljoner kronor från LO och dess förbund. Det motsvarar knappt hälften partiets valbudget på 100 miljoner. Till detta kommer LO:s egna kampanjer med syfte att få medlemmarna att rösta socialdemokratiskt.

Enligt Dagens Industri uppgick LO:s och förbundens valbudget till minst 48 miljoner kronor.

I samband med att Stefan Löfven häromveckan fick sitt sonderingsuppdrag av talmannen öppnade han, som en direkt invit till C och L, för reformer i syfte att öka flexibiliteten på arbetsmarknaden. Reaktionerna från LO lät inte vänta på sig och Löfven gjorde snabbt klart att någon reformering av arbetsrätten inte var aktuell.

De 100 miljonerna i LO-stöd gjorde sig gällande.

Detta är vad de som drömmer om Socialdemokraterna som liberal reformkraft har att tampas med.

Svend Dahl, fil dr i statsvetenskap och chef för Liberala Nyhetsbyrån

Länkar:

Annie Lööf:

https://twitter.com/annieloof/status/1054101930602127360

Dagens Industri:

https://www.di.se/nyheter/lo-pumpar-in-nara-100-miljoner-i-s-stod-kan-stoppa-mittenregering/

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Norrans ledarredaktion

Ämnen du kan följa