Bidragssystemen måste reformeras

Krönika. Det är tydligt att Sverige behöver en bidragsreform. Både Liberalerna och Moderaterna har föreslagit ett bidragstak och förändringar av försörjningsstödet. Till exempel vill Liberalerna göra krav på motprestation för att få ersättning obligatoriskt.

20 september 2018 06:56

Försörjningsstödet, det som tidigare kallades socialbidrag, är tänkt att vara det yttersta skyddsnätet; ett ekonomiskt bistånd man kan få när alla andra möjligheter är uttömda.

Som en ny rapport från Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) visar har det för många i stället blivit en slags arbetslöshetskassa.

Liberalernas ekonomisk-politiske talesperson Mats Persson visade dessutom i vintras i en rapport (28/2 2018) att två av tre som får försörjningsstöd är kvar i bidragssystemen fyra år senare.

Bidragsberoende är ett reellt problem.

De som har drogproblem eller är psykiskt sjuka, men som av olika skäl inte befinner sig i vårdsystemet, måste kunna få ekonomiskt bistånd ändå.

Det är tydligt att Sverige behöver en bidragsreform. Både Liberalerna och Moderaterna har föreslagit ett bidragstak – att olika typer av bidrag aldrig ska gå att stapla på varandra så att det blir olönsamt att arbeta – och förändringar av försörjningsstödet. Till exempel vill Liberalerna göra krav på motprestation för att få ersättning obligatoriskt.

Det är inte dåliga förslag. Men som IFAU skriver i sin rapport kan kommunerna inte ställa motkrav om det exempelvis finns en missbruksproblematik eller beteendemässiga störningar.

Det är förstås rimligt. De som har drogproblem eller är psykiskt sjuka, men som av olika skäl inte befinner sig i vårdsystemet, måste kunna få ekonomiskt bistånd ändå.

En bättre lösning är därför det IFAU-förslag som Daniel Braw lyfter fram i Barometern (14/9 2018): att flytta de arbetslösa från försörjningsstödet.

Det är ursprungligen en idé från professor Eva Mörk i Långtidsutredningen 2011 och skulle innebära att de som är aktivt arbetslösa i stället för försörjningsstöd skulle få en statlig ersättning strax över socialbidragsnormen. Därmed knyts de också tydligare till Arbetsförmedlingen, och eftersom staten styr ersättningen blir det lättare att se till att det alltid lönar sig att arbeta.

En positiv bieffekt är att de många kommuner som ägnar sig åt arbetsmarknadspolitiska åtgärder för arbetslösa i stället kan fokusera på de med särskilda behov.

Det står förstås också klart att Arbetsförmedlingen måste reformeras i grunden. I våras kom rapporter om att myndigheten förmedlar mindre än 15 procent av jobben (27/4 2018).

Ett bättre bidragssystem går dock hand i hand med en förändrad arbetsmarknadspolitik.

Försörjningsstödet ska vara ett skyddsnät, inte en a-kassa.

Joakim Broman, ledarskribent på Liberala Nyhetsbyrån

Länkar:

IFAU:

https://www.ifau.se/globalassets/pdf/se/2018/r-2018-12-arbetsmarknadspolitik-for-arbetslosa-forsorjningsstodsmottagare.pdf

Braw:

http://www.barometern.se/ledare/varsagoda-en-viktig-reform-helt-gratis/

Liberalerna:

https://www.svd.se/efter-rapport-liberalerna-vill-ha-bidragskommission

AF:

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/formedlar-arbetsformedlingen-mindre-an-15-procent-av-jobben

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Norrans ledarredaktion

Ämnen du kan följa