Regeringen klämmer åt 300 000 jobbskapare

Krönika. Att anställa unga har blivit dubbelt så dyrt. Sänkningen av rot-avdraget resulterade i att 5 000 färre företag erbjuder tjänsterna. Samtidigt beskattas personaloptioner fortfarande som inkomst av tjänst, vilket gör det svårare för nystartade tech-bolag att konkurrera lönemässigt.

8 november 2016 06:56

Kommer du ihåg att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020?

Regeringens utredare svarar på höstens industrivarsel genom att föreslå en skattehöjning på småföretagande med 4,8 miljarder kronor.

Det är en bedrövlig syn på jobbskapande som gång på gång kommer till uttryck i Rosenbad. Om du driver kafé, är rörmokare eller har en start-up i IT-branschen spelar ingen roll. Den röda tråden är att finansminister Magdalena Andersson (S) och hennes assistent Per Bolund (MP) har gjort det svårare för din verksamhet att växa.

Att anställa unga har blivit dubbelt så dyrt. Sänkningen av rot-avdraget från 50 till 30 procent resulterade i att 5 000 färre företag erbjuder tjänsterna. Samtidigt beskattas personaloptioner fortfarande som inkomst av tjänst, vilket gör det svårare för nystartade tech-bolag att konkurrera lönemässigt.

Nu kommer nästa smocka mot småföretagen.

Förslaget att försämra 3:12-reglerna, skattevillkoren för fåmansbolag i aktiebolagsform, är ännu ett beställningsverk från finansdepartementet.

Skatten på kapitalinkomster höjs från 20 till 25 procent. Därutöver minskas beloppet som kan tas ut som inkomst av kapital från 160 000 till 100 000 kronor.

Enkelt uttryckt: Kostnaderna ökar, utdelningen begränsas.

Anledningen till förslaget uppges vara behovet av ett enhetligare skattesystem. Och skillnaden i beskattning mellan inkomst av kapital och inkomst av tjänst behöver jämnas ut. Men i stället för att initiera en bred reform verkar regeringen välja att klämma åt 300 000 jobbskapare.

Att mötas i mitten innebär en rörelse från båda sidor. Det räcker inte att höja skatten på kapitalinkomster för att skapa enhetlighet. Om inkomst av kapital beskattas mer, bör inkomst av tjänst beskattas mindre.

Något sådant förslag lär inte komma så länge Magdalena Andersson sitter vid finansdepartementets miniräknare.

Insikten att förlorade industrijobb måste ersättas i småföretag har ännu inte nått socialdemokratin.

Lars Kriss

Enkelt uttryckt: Kostnaderna ökar, utdelningen begränsas.

http://www.regeringen.se/globalassets/regeringen/dokument/finansdepartementet/pdf/2016/utredningars-prm/utredningens-pressmeddelande-forslag-om-andrade-skatteregler-for-delagare-i-famansforetag

http://www.di.se/artiklar/2016/7/25/farre-foretag-utfor-rotarbeten/

http://www.di.se/nyheter/omfattande-kritik-mot-nya-regler-for-famansbolag/

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa