Okunniga försvarspolitiker

Kopplingen mellan ekonomi, förmåga och de uppgifter försvaret ska sköta är inte alltid solklar.

9 september 2014 05:12

För många kom det som en överraskning att försvars- och säkerhetspolitiken blev en central fråga under Alliansens andra mandatperiod. Det började emellertid redan när dåvarande försvarsminister Mikael Odenberg (M) avgick i protest mot att finansminister Anders Borg (M) ville banta försvarsbudgeten, men tog ordentligt skruv först när överbefälhavaren, Sverker Göransson, i början av förra året yttrade sig om ”enveckasförsvaret”.

Och om ÖB:s uttalande retade gallfeber på regeringen, var det ingenting mot vad försvarsdepartementet ansåg om de anonyma försvarsbloggarna, däribland ”Wiseman’s Wisdoms” och ”Skipper”. Det var tydligt att bloggarna, med sina initierade inlägg om både försvarssystem och budgetanslag kunde sätta ihop samband som varken medier kunde eller politikerna ville att de skulle göra. Fram till mitten på december 2013 trodde nog de flesta att deras anonymitet skulle överleva Alliansen. Då avslöjades det att ”Wiseman” i själva verket var den 36-årige Jaspiloten och majoren Carl Bergqvist.

Bergqvist menar att den mest försummade försvarsfrågan under de senaste fyra åren har varit ekonomin:

– Kopplingen mellan ekonomi, förmåga och de uppgifter försvaret ska sköta är inte alltid solklar. Det finns en stor diskrepans mellan att beställa nästa insatsorganisation och den ekonomiska möjligheten att genomföra den, konstaterar han.

Varför har det då varit så? Bergqvist skräder inte orden:

– Dels är det för låg kunskapsnivå på de som sysslar med frågan på den politiska nivån. I försvarsutskottet är det väldigt få som själva valt att sitta där, de flesta har varit ditkommenderade.

Men han erkänner också att de som sitter där inte heller alltid haft det bästa underlaget från Försvarsmakten.

Försvarsbloggaren ”Skipper” bestämde själv tid och plats för att stiga fram från bakom tangentbordet. I en debattartikel på DN Debatt i slutet av augusti skrev han tillsammans med Bergqvist under med sitt riktiga namn, och visade sig vara Niklas Wiklund, 39-årig örlogskapten och fartygschef på korvetten Stockholm.

Jag ber honom att säga en positiv sak som regeringen har åstadkommit med försvarspolitiken. Det är tydligt att frågan roar honom med tanke på all den kritik han har riktat mot regeringen, men han ger snabbt en eloge för att regeringen nu har tagit tag i veteranfrågan efter många års försummelse.

– Det är även bra att man har återupptagit krigsplaneringen och att man har satt mer nationellt fokus på frågorna, slår han fast.

Både Bergqvist och Wiklund säger att Socialdemokraterna har imponerat på dem under den gångna mandatperioden. Bergqvist beskriver dem som ”pålästa” medan Wiklund ser en helt annan typ av politiker i Socialdemokraternas försvarspolitiske talesperson Peter Hultqvist än i försvarsminister Karin Enström (M):

– Hade Enström bara varit ärlig om ambitionsnivån för försvaret så hade man haft en bättre utgångspunkt. Gång på gång sägs en sak medan utfallet blir ett annat, menar Wiklund.

Csaba Bene Perlenberg liberal skribent med inriktning på försvars- och säkerhetspolitik Fotnot: Carl Bergqvist och Niklas Wiklund uttalar sig i egenskap av försvarsbloggare och inte som anställda inom Försvarsmakten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ledarredaktion

Ämnen du kan följa