F-kassan gör rätt, sjuktalen måste ner

Krönika. Att Försäkringskassan blivit hårdare i sin bedömning är något Sveriges Radio rapporterat om. Efter kritik från Inspektionen för socialförsäkringen har Försäkringskassans handläggningar blivit striktare. Det är antagligen därför sjuktalen går neråt. Man har blivit mer noggrann.

9 december 2016 06:56

Sedan några år tillbaka har sjuktalen ökat dramatiskt.

För ett år sedan varnade Försäkringskassan för att målet om att minska sjuktalen från 10,3 till nio dagar 2020 inte kommer att nås.

Enligt regeringen kommer kostnaderna för sjukfrånvaron att uppgå till 50 miljarder kronor 2018, om ingen förändring sker. Det skulle innebära en ökning med 150 procent jämfört med 2010.

Ohållbart är bara förnamnet.

Men som tur är ser det ut att vända. Enligt Försäkringskassans prognos från oktober i år kommer sjuktalen att sjunka från och med årsskiftet.

Under de senaste månaderna har man kunnat se reklam från Försäkringskassan runt om i landet: ”Vi frågar inte om hur sjuk du är, utan vilken arbetsförmåga du har.”

Att Försäkringskassan blivit hårdare i sin bedömning är också något Sveriges Radio rapporteratom (7/12 2016). Efter kritik från Inspektionen för socialförsäkringen har Försäkringskassans handläggningar blivit striktare. Det är antagligen därför sjuktalen går neråt. Man har blivit mer noggrann.

Det är rimligt. Försäkringskassan måste ha höga krav på sina bedömningar.

Man måste givetvis lita på att läkarna gör korrekta bedömningar. Men man måste också komma ihåg att det inte är läkarens främsta uppgift att bedöma arbetsförmåga – utan sjukdom.

Enligt en rapport från ESO, Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, finns det andra orsaker till höga sjuktal än sjukdom. I många fall kan det vara preferenser som styr sjukskrivningarna, skriver författarna.

Givetvis ska man få sjukersättning om man verkligen är sjuk. Men det är inte rimligt att exempelvis lösa en konflikt på en arbetsplats med en sjukskrivning. Sådant måste skötas av fack och arbetsgivare, inte genom att sjukskriva en person som egentligen har arbetsförmåga.

Inställningen till sjukskrivningar måste förändras. Precis som med alla offentliga utgifter måste man vara varsam med skattebetalarnas pengar.

Som Försäkringskassan och andra bedömare konstaterar är det viktigt att skapa en kultur där den som kan arbeta också gör det. Annars riskerar resurserna att inte gå till dem som verkligen behöver sjukersättning.

Karin Pihl

ledarskribent på Liberala Nyhetsbyrån

Givetvis ska man få sjukersättning om man verkligen är sjuk.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ledarredaktion

Ämnen du kan följa