Byråkratisk motvind för rena energikällor

Krönika. När företag fastnar i och hotas av en växande regelbörda får vi byråkrati i stället för ren energi, nedbrytande regleringar i stället för nedbrytningsbara material, och mörker i stället för självlysande växter.

19 oktober 2016 05:57

– Hej regeringen, vi skulle vilja försörja Sydsverige med ren energi.

– Ditt samtal är placerat i kö. Beräknad väntetid är minst tre år.

Blekinge Offshore vill bygga en stor vindkraftspark i Hanöbukten utanför Blekinge med en produktion på omkring fem procent av Sveriges elförbrukning. Ren el som minskar överföringen genom landet och som dessutom sprider energikällorna.

Yrkesfiskarna var först skeptiska, men har insett att fisken frodas i fundamenten till de havsbaserade kraftverken.

Mark- och miljödomstolen anser att ansökan ska beviljas även om försvaret har oklara invändningar.

Tillståndsfrågan hamnade hos regeringen för tre år sedan, men där har den fastnat. Det har bytts regering, två ansvariga handläggare har slutat och regeringen har bytt miljöminister. Otur, men det är ändå inte rimligt att företag, som är redo att investera och sätta igång, får vänta så länge på besked.

Inte bara storskalig vindkraft utan även småskalig vattenkraft är i limbo för närvarande. För några år sedan kom nya direktiv som ställde samma miljökrav på dem som på storskalig vattenkraft.

Kraven har blivit orimliga för många kraftverk, varav en del funnits i över hundra år, och om de läggs ner hotas betydande åkerarealer av översvämning. Därför har riksdagen uppdragit åt regeringen att ta fram mer flexibla regler för dessa näringsidkare.

Två rena energikällor har fastnat i byråkratins kvarnar. Men exemplen gäller inte bara energi.

För ett tag sedan uppmärksammade Pernilla Ström att Region Skåne köpt engångsförkläden i biologiskt nedbrytbart material, vilket minskat sjukvårdens miljöbelastning betydligt, från 280 ton koldioxidekvivalenter till 25. (Svenska Dagbladet 23/5 2016)

Företaget Gaia biomaterials AB är nystartat och som ofta när idealister startar företag är det lite si och så med vilken lön de kan plocka ut de första åren.

Regeringen har skickat ett förslag på striktare arbetsmarknadskrav vid offentlig upphandling på remiss. Med det kravet hade Region Skåne varit hänvisade till engångsplast från något storföretag som uppfyller de formella kraven.

Ytterligare ett bortfall är företagen som aldrig ens startar. Nyligen kom ett erbjudande i mailboxen. Jag har varit med om att crowdfunda några unga forskare som experimenterat med att ta fram en självlysande växt.

Nu startar de företag med målet att sälja miljövänlig bioteknik för hemmabruk – i Kalifornien.

I Sverige och Europa är genmodifiering omgärdat av så många lagar och prövningar att bara internationella storföretag kan bedriva forskning och ta fram produkter.

Sammantaget illustrerar dessa exempel något viktigt: En regering som försämrar företagsklimatet är inte bra för miljön. Utan engagerade företag kommer vi aldrig att få en dynamisk omställning till en mer resurssnål och hållbar produktion.

Men även sådana företag fastnar i och hotas av en växande regelbörda.

Då får vi byråkrati i stället för ren energi, nedbrytande regleringar i stället för nedbrytningsbara material, och mörker i stället för självlysande växter.

Mattias Svensson

författare till boken ”Miljöpolitik för moderater” och fristående krönikör hos Liberala Nyhetsbyrån

Två rena energikällor har fastnat i byråkratins kvarnar. Men exemplen gäller inte bara energi.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ledarredaktion