Årets julklapp blev inte välgörenhet

Krönika. Visserligen dör väl ingen av svält i Sverige, men det är många som går hungriga på dagarna även här i Skellefteå.

3 december 2015 04:57

Mot bakgrund av de humanitära katastrofer vi just nu upplever spekulerades det i media att välgörenhet skulle bli årets julklapp.

Tyvärr blev det inte så.

I stället blev det robotdammsugaren.

Att regeringen samtidigt beslutat att 30 procent av biståndsbudgeten till fattiga länder i stället ska gå till vårt eget flyktingmottagande är väl inte heller den julklapp som fattiga människor i andra länder hade hoppats på.

Röda korset, Svenska kyrkan och många andra ideella organisationer gör stora insatser ute i världen. När staten drar ner på sitt internationella bistånd kommer det att bli ännu viktigare med de privata gåvorna. Därför borde årets julklapp ha blivit välgörenhet.

Men det är inte bara på det internationella planet som privata insatser kommer att behövas än mer. Även i Sverige ser vi hur viktig den ideella sektorn är för att kunna hantera den stora flyktingström som kommit till Sverige. Det handlar inte bara om att ge pengar utan också om att ge av sin tid.

Även om flyktingfrågan är den mest akuta just nu så finns det andra grupper i vårt samhälle som också är beroende av ideella insatser. Vi på Skellefteå stadsmission upplever att människor med missbruksproblem, tiggarna och andra utsatta grupper i vårt samhälle får det allt tuffare.

Innan jag började på stadsmissionen tänkte jag att skänkta matkassar möjligen var något som hörde julen till. Men nu delar vi ut matkassar varje vecka samtidigt som vi serverar billiga luncher och gratis frukost till vår målgrupp.

Visserligen dör väl ingen av svält i Sverige, men det är många som går hungriga på dagarna även här i Skellefteå.

Jag är ibland kritisk till hur vår målgrupp behandlas av olika myndigheter. Men allt ansvar för våra medmänniskor kan inte läggas på dess. Som till exempel socialsekreterare eller läkare inom psykiatrin har man vissa regelverk att följa som vi och andra ideella organisationer inte behöver vara bundna av.

Men det handlar inte bara om att Skellefteå stadsmission, Röda korset och andra organisationer ska göra sitt – det handlar också om att ta ett personligt ansvar. Att följa en vän med missbruksproblem till ett öppet möte hos Anonyma alkoholister kan visa sig vara en livsavgörande insats. Att hälsa på den äldre damen i trappuppgången som bara får korta besök av hemtjänsten kan också betyda mycket.

Att ge pengar, eller av sin tid till ideella insatser, kan bli årets julklapp om vi är många som bestämmer oss för att inte köpa en robotdammsugare.

Hans Marklund

föreståndare för Skellefteå Stadsmission och präst

Vi på Skellefteå stadsmission upplever att utsatta grupper får det allt tuffare.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ledarredaktion

Ämnen du kan följa