Vit käpp betyder att visa hänsyn

15 oktober 2016 05:56

Jag har en synnedsättning och för mig är oväntade hinder i gatu- och trafikmiljön en ständigt ovälkommen risk i vardagen.

En felparkerad cykel, en resväska, nedhängande grenar, ett varuställ eller dåligt avspärrade hinder i gatan försvårar för mig och andra synskadade att ta oss fram.

Visste du att var tredje person med grav synnedsättning tyvärr låter bli att gå ut själv. Vi tycker att det är för obehagligt och för otryggt. När jag och andra synskadade går över gatan kan vi inte ta ögonkontakt med någon bilförare. Att se den vita käppen måste räcka för att föraren ska stanna bilen.

Endast sju av tio svenskar vet att den vita käppen används av personer som inte ser för att tryggt ta sig fram på gator och torg. Det har vår organisation Synskadades Riksförbund låtit undersöka i juni 2016.

Du ska veta att jag och andra synskadade känner gatuhinder, stolpar, trappor och trottoarkanter med den vita käppen, som också är vår signal till dig att visa särskild hänsyn.

Tack på förhand för att du visar käppvett!

Gun-Britt Andersson

Skellefteå

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa