Varför betalar kommunen körkort till ensamkommande unga flyktingar?

12 oktober 2016 05:59

Hur kan det komma sig att vi betalar körkort för ensamkommande flyktingar, när det finns föräldrar här i Sverige som inte har råd att betala körkort till sina barn.

Varför denna orättvisa när det gäller svenska barn och ensamkommande flyktingar?

Jag tycker att ni föräldrar som inte har råd att betala körkort till era barn ska vända er till socialtjänsten i Skellefteå för att få ett bidrag som ni har rätt till som skattebetalare.

Bengt Bergström

Skellefteå

Svar direkt

Skellefteå kommun har sedan lång tid tillbaka tagit emot ensamkommande ungdomar. Vårt uppdrag är att erbjuda ett tryggt boende där utbildning, integration och etablering blir så bra som möjligt.

Under många år har vi sett att ungdomar har lättare att etablera sig i samhället och få ett arbete om de har körkort.

Skellefteå kommun har stora geografiska utmaningar där körkort i högre utsträckning efterfrågas.

Vi prioriterar därför detta utifrån de medel vi får för vårt mottagande. Teoridelen utgör inte någon kostnad, bidraget till körlektioner är individuellt utifrån hur många individen behöver. Individen bidrar dessutom alltid själv ekonomiskt.

Bidraget har funnits sedan 2008 och sedan dess har 63 personer fått stöd med en del av körkortet av oss. Av dessa personer har 37 fått jobb och 17 studerar vid högskola, universitet och arbetar extra.

När det gäller andra placerade ungdomar, oavsett om ungdomarna är födda i Sverige eller utomlands, erbjuder vi i vissa fall även samma insats till dessa.

Pär Åhden

Avdelningschef, Individ- och familjeomsorgen, Skellefteå kommun

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Norrans redaktion

Ämnen du kan följa