Problemet är i högsta grad här och nu och blir alltmer akut

25 december 2016 05:05

Jullov och helg! Tid för den traditionella stenhårda fruktjulkakan vi barn döpte till döskallekakan. Som äldre har jag lärt mig uppskatta den, hur viktiga kära släkt och vänner är och vilken tur jag har haft som fått denna trygghet. Ibland är det svårt att veta var ens drivkraft kommer ifrån. Min nyfikenhet och intresse för entreprenörskap kommer kanske av att jag vill skapa den tryggheten själv.

Klimatfrågorna kan betyda många olika saker för oss. En del blir mer oroade och andra mindre. Lite av en slump gick jag en kurs som tydligt och enkelt sammanfattade hur vår planet värms och vad det innebär för egentligen allt som finns och händer på jorden. Det gav mig en helt ny bild av världen och sedan dess har mycket ändrats hur jag ser på mitt liv.

Blickar man rakt upp mot himlen finns vår atmosfär där ganska osynlig mellan oss och rymden. Hade vi en modell av jorden som en jättestor badboll lika hög som mig själv då skulle atmosfären på badbollen vara lika tunn som vår egen hud. Så tunn är den.

Atmosfären är en behållare - tänk en vattentunna - som fylls på med flera kranar. Vi fyller den med växthusgaser från vår förbränning av olika fossila bränslen. Ju mer vi fyller desto mer energi från solen fastnar i jordens klimatsystem av växthusgaserna. Så när nivån i tunnan stiger är det som att vrida upp temperaturvredet på en ugn. Nivåmätaren i tunnan kan översättas till ett temperaturvred.

Tunnan får inte fyllas för mycket, det är det som är koldioxidbudgeten. Vi har bara en begränsad mängd växthusgaser vi kan släppa ut. En begränsad mängd fossila bränslen vi kan använda för att undvika en farlig uppvärmning av planeten.

Klimatproblemen känns lätt långt borta i tid, rum och vardag. Men problemet är i högsta grad här och nu och blir alltmer akut. Problemet är att kranarna tar lång tid att stänga. Det tar tid att byta ut våra energisystem. Nu räcker faktiskt inte tiden för att byta ut energisystemen, vi är också tvungna att spara energi. Det är vi vanliga personer i Sverige och den utvecklade delen av världen som ger upphov till mest energiförbrukning och utsläpp.

Det finns mycket som är hoppfullt. Priserna på förnyelsebar energi sjunker väldigt fort. Divesteringsrörelsen som startade på universiteten för några år sedan har exploderat och flyttat investeringar för 5 biljoner dollar från fossil energi.

Med rätt vilja och styrmedel kan vi minska utsläppen betydligt med teknik och lösningar som finns tillgängliga redan idag. Från nästa år kommer Breakthrough Ventures Fund satsa 170 miljarder dollar i nya tekniker under 20 år.

En annan växande rörelse heter Citizen’s Climate Lobby med 50.000 medlemmar. De kontaktar och talar med politiker. I USA har de lyckats skapa en tvåpartigrupp med Republikaner och Demokrater. Deras politiska förslag stöds av ekonomer och klimatforskare. Förslaget kan skapa en hävstång för att snabbare och effektivare skifta till en förnyelsebar ekonomi.

Att införa en stadigt stigande koldioxidavgift på fossila bränslen och samtidigt inte höja skattetrycket är en mycket effektiv metod för en positiv förändring.

Skulle det här förslaget gå igenom dras vi alla in i en omställningsrörelse. I Sverige finns den och heter Klimatsvaret - CCL Sverige.

Vill du få fakta om koldioxidbudgeten? Se Kevin Andersonprofessor i energi och klimatförändring på University of Manchester och Uppsala Universitet.

Martin Arnsten, Uppsala

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa