Personalen är trots allt din viktigaste resurs

14 februari 2019 06:59

Efter att du, Andreas Olofsson, börjat som vd på Skellefteå Buss försvann möjligheten för chaufförerna att följa med och hämta bussar.

Detta väckte naturligtvis ont blod då många såg det som den enda favören som fanns. Jag fick till exempel följa med till Finland och hämta en flygbuss. Nu verkar det som den möjligheten är borta, utan du väljer ressällskap utifrån dina personliga preferenser. Förstår att det är bra ur ditt personliga perspektiv men knappast utifrån sammanhållningen på företaget.

En detalj till är att avtackningsmiddagen för dem som gått i pension verkar ha försvunnit. Som jag förstått är den sista gruppen som fick åtnjuta detta den grupp jag var med i, och det är fem år sedan snart. Dessutom verkar du vara så upptagen att det inte finns tid till att uppvakta dem som fyller 50 år heller. När jag fyllde 50 kom vd, trafikchef och personalföreningens representant.

Andreas, vill du få bättre stämning på Skellefteå buss kan du börja med att visa lite ödmjukhet, återinföra turordningen vid busshämtning och visa att du bryr dig om personalen genom att åtminstone dyka upp hos dem som fyller år.

Personalen är trots allt din viktigaste resurs. Bjuder du dessutom de som gått i pension på middag vore det ett plus.

Ove Degerfält , Ursviken

Svar direkt

Under de senaste tre åren har vi köpt många bussar, både nya och begagnade. De största partierna har varit gasbussar som byggts i Polen.

Dessa har levererats till Skellefteå av det säljande företaget. Under hösten 2017 köptes sju bussar från Finland som kördes hem av personal från Skellefteå Buss.

Vi har också köpt mindre partier bussar som transporterats hem av mig och mina närmaste kollegor men också i andra fall av chaufförer på Skellefteå Buss som har anlitats för uppdraget. Det har funnits olika varianter.

Under det senaste åren har vi haft få pensionsavgångar jämfört med åren innan och rutinerna har mycket riktigt haltat.

I närtid har bolaget tillsammans med facken enats om att ha årliga uppvaktningar av 50-åringar och 65-åringar innebärandes att 50-åringarna uppvaktas med present i samband födelsedagen och att de bjuds in till en måltid med övriga kollegor som fyller 50 år det året.

Detsamma kommer att gälla för 65-åringarna, vi bjuder in till en måltid med alla som fyller 65 år aktuellt år.

Andreas Olofsson, Vd

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Insändarredaktionen