Ödmjukheten är det vi saknar

Ni vill att staden ska växa och då borde ni också vis er vuxna och visa ett bättre mottagande mot oss utifrån kommande.

16 januari 2015 18:45

Att inte vara infödd stadsbo och komma till Skellefteå utifrån någon by eller från en annan ort kan man uppleva som olustigt på grund av att man får en känsla av att många stadsbor verkar tycka att de är ”för mer” än andra.

Vi tycker faktiskt att det saknas mycket ödmjukhet bland många.

Som vi förstått är ni stolta över guld och hockey. Men vi undrar: Är ni lika stolta över oss som ”invandrare” till stan som bidrar till ert välbefinnande.

Är ni det?

Ni vill att staden ska växa och då borde ni också visa er vuxna och visa ett bättre mottagande mot oss utifrån kommande.

En av oss gick över stadsgränsen, den andra gick över en länsgräns, andra människor går över landsgräns.

Samma sak gäller för oss alla. När ska ni ge oss den acceptans vi förtjänar?

”Vi som inte finns” bidrar ack så mycket till ert vardagliga leverne.

Kent och Helena

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Norrans redaktion