Nya förutsättningar kräver nytt beslut om bron

Frågan är hur länge kommunen är bunden av en rådgivande folkomröstning frågar skribenten och svarar ”Egentligen inte alls.”

28 februari 2016 17:12

På Skellefteå kommuns hemsida kan man fortfarande ta del information inför folkomröstningen, ”Frågor och svar om den nya centrumbron.”

Här framgår tydligt att Centrumbron är en förutsättning för att göra Parkbron bilfri. Skulle man rösta nej till Centrumbron skulle man ändå kunna ta sig till centrum med bil via Parkbron. Förutsättningarna var tydliga: ja till centrumbron och Parkbron görs bilfri.

Nej till centrumbron och Parkbron blir kvar som bro med biltrafik.

Den rådgivande folkomröstningen genomfördes och svaret blev ett nej till centrumbron. Därmed skulle Parkbron vara kvar med biltrafik som vanligt.

l den aktuella översiktsplanen för centrala Skellefteå föreslås Parkbron bli en gång- och cykelbro. Skälet till att stänga Parkbron för biltrafik är att skapa en säker och attraktiv passage över älven för gående och cyklister.

Här dyker samma förslag och samma motiv upp för att göra Parkbron bilfri som inför folkomröstningen. Men det finns en stor och avgörande skillnad: i den nuvarande planen finns inte centrumbron med som var förutsättning för att Parkbron ska kunna göras bilfri.

Frågan är hur länge kommunen är bunden av en rådgivande folkomröstning? Egentligen inte alls. En rådgivande folkomröstning är inte juridiskt bindande.

Men politiker kan förstås säga att de ska respektera resultatet. Då är frågan: Hur länge ska resultatet respekteras?

För mig är svaret enkelt: När verkligheten förändras måste besluten anpassas till den nya verkligheten!

Om kommunen gör Parkbron bilfri utan att bygga centrumbron kommer verkligheten att förändras radikalt i förhållande till det som utlovades inför folkomröstningen.

l och med denna nya verklighet behöver politikerna inte längre respektera folkomröstningens resultat. Därför bör beslutet bli: bygg centrumbron och gör sedan Parkbron bilfri!

Kajenn

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa