Lägg ner satsningen på vindkraft

21 april 2018 19:08

En stabil och kostnadseffektiv elenergiproduktion är vital för Sveriges basindustrier, som stål, skog och papper. Den ger vidare konkurrensfördelar för svensk industriell verksamhet, samhället i stort, och ger inte minst förutsättningar för att hela landet skall leva.

Politiken har däremot drivits av miljöfanatism, okunskap och med avsaknad av långsiktiga ekonomiska kalkyler och konsekvensanalyser. Sverige har enormt goda förutsättningar genom fortsatt satsning på kärnkraft och uppgradering av vattenkraften.

Politiken anser dock tydligen att kärnkraften (8600 MW) kan läggas ner, att småskalig vattenkraft skall jagas till nedläggning till förmån för sumplivet i utrivna dammar medan den för människor och djur bevisat hälsovådliga vindkraften supportas med 100-tals miljarder kronor i skattesubventioner trots att den strider mot Maskindirektivet, upphäver Allemansrätten, kräver mer än 500 miljarder kronor i förstärkt/omlagt elnät (SVK) med nya ledningsgator som förvandlar produktiv skogsmark till impediment.

Det är väl ändå märkligt att det enda som synes kunna stoppa svensk vindkraft är förekomst av fladdermusen Barbastell och fridlysta grodor.

Vidare anser till exempel MP och C att fossilbilar och trampcyklar skall elektrifieras genom skattesubventioner. Ett litiumjonbatteri till Tesla på 100 kWh kräver mera miljöförstöring under tillverkningen än en dieselbil åstadkommer under körning flera varv runt ekvatorn (IVL).

Är då någon miljard litiumjonbatterier bra för miljön?

Det saknas inte angelägna områden att satsa hundratals miljarder kronor på, vilka skulle frigöras om vindkraften lades ner. Sjukvård, försvar, polis/rättssäkerhet, migration/integration är exempel på eftersatta områden liksom fortsatt utveckling av kärnenergin.

Lars Carlsson, Urshult

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa