Koldioxidavgiften som gynnar landsbygdsbor

4 februari 2017 15:22

INSÄNDARE.

Just nu finns det en oenighet kring vilka styrmedel som lämpar sig bäst för att ställa om från fossila bränslen till hållbara alternativ. Alla etablerade politiska partier i Sverige är överens om att klimathotet är ett faktum och att fossila bränslen utgör en stor del av problemet.

Det problematiska består med andra ord inte i oenighet kring klimathotets existens, utan i oro för att dyrare fossila bränslen slår hårt mot landsbygden.

Klimathotet är mer än någon annan fråga värd en snabb, långsiktig, blocköverskridande överenskommelse vilket leder oss in på frågan vilka styrmedel som lämpar sig bäst för att fasa ut fossila bränslen och samtidigt stötta landsbygden?

Klimatsvaret, en svensk del av den internationella klimatrörelsen Citizens Climate Lobby, föreslår att fossila bränslen blir dyrare och dyrare utan att skattetrycket ökas. Detta som en del i främjandet av en blocköverskridande överenskommelse.

Förslaget heter ”avgift och utdelning” och innebär en stadigt stigande koldioxidavgift vars hela intäkt månadsvis delas ut i lika stora delar till varje vuxen medborgare i landet. Detta skulle tillföra glesbygden stora belopp som skulle stimulera utveckling och lokal service.

Utdelningen skulle snart ge varje vuxen landsbygdsbo en extra tusenlapp i månaden skattefritt.

Förslaget är lättöverskådligt samt bidrar till att lösa upp de politiska låsningar som rör tidigare förslag om skatter på fossila bränslen.

Simon Groth

Falköping

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa