Insändare: Vägbelysning – släck inte lampan för glesbygden

5 april 2019 18:30

I slutet av april kommer kommunfullmäktige i Skellefteå kommun,enligt den planering som nu är känd, besluta i en framtidsfråga som berör befolkningen på landsbygden – reglerna runt vägbelysning utanför tätorten.

Regler som fastställdes 2017 ska justeras, bland annat med anledning av den opinion som för någon månad sedan uppstod när konsekvenserna av regelverket blev kända av Skellefteå kommuns innevånare. Enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott justeras reglerna när det gäller större ombyggnad så att kommunen står för ombyggnadskostnaden med vissa begränsningar. I övrigt skall reglerna beslutade 2017 gälla.

Hökmark med byadelen Missjön är en vidsträckt by med två genomfartsleder. Många barnfamiljer bor i byn, medelåldern uppskattas till 40 år. De flesta boningshusen i byn är bebodda. Tre boningshus har byggts under 2017 och 2018.

Belysningspunkterna på vägsträckorna har gett och ger oss en säkrare trafikmiljö. En miljö som tillsammans med andra skäl gjort att barnfamiljer valt att bosätta sig i Hökmark, trots att det är längre till service av olika slag. Hur många barnfamiljer skulle vilja flytta till en mörk by?

Byn har i dag 145 belysningspunkter utanför planlagt område. 65 av dessa kommer att försvinna, som vi tolkar regelverket, under en belysningsstolpes hela omloppstid. Det innebär att 45 procent av belysningspunkterna försvinner i byn. Kostnad för byn om vi vill behålla dem kommer att vara mellan 650 000 och 1 000 000 kronor i dagens penningvärde.

Belysningen vid genomfartsvägarna är en framtidsfråga för byn och är oerhört viktiga för att ha en levande landsbygd. Vad jag vet använder sig alla politiska partier och dess företrädare detta begrepp ofta och gärna i alla sammanhang. Slutligen, det finns idag en trend med inflyttning till landsbygden. Framtiden är redan här.

Jag vill vi uppmana alla på landsbygden som sitter i samma situation att ta strid i denna fråga. Bybor på landsbygden, gå samman. Beskriv för beslutsfattare hur regelverket slår i er by. En är svag, många är starka. Ni som bor i tätort, stöd oss.

Martin Grenholm, Gunilla Hedlund och Anders Nilsson, Hökmark

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa