Insändare: Ta kamp för kontanterna

14 maj 2019 06:55

Det är vår frihet och vårt oberoende det handlar om. I Sverige finns det tänkande människor som inte sväljer lögner, halvlögner och överdrifter fabricerade av myndigheter, företag och politiker. Vi har en tradition att tänka själva, till skillnad mot de som under längre tid har bott i diktaturer. Men tyvärr är även många av oss lättmanipulerade. Det bör det ändras på.

Ett slagord är på sin plats: ”Kontantlös är värdelöst” – ”Cashless is worthless”.

Låt oss ha ett ideologiskt mål, hur omöjligt det än ser ut, att Sverige ska bli det absolut sista kontantlösa landet i världen.

De problem som uppstår när kontanter försvinner uppmärksammas mer och mer. Det säger Niklas Arvidsson, docent på Kungliga Tekniska högskolan, KTH, som forskar på innovationer och förändringar inom betalsystemet. Det kan exempelvis handla om när mobiltäckning och internetuppkoppling inte fungerar. Kontanter har en funktion att fylla som backup, säger han.

Även bland de unga ökar andelen som vill ha kvar kontanter, 62 procent. Kontantfritt skapar problem med utanförskap för äldre och vid krissituationer, exempelvis vid strömavbrott, krig och så vidare. Storbankerna måste ta ett gemensamt ansvar, men Bankomat AB tycker det är statens ansvar.

Kontanthanteringen är viktig för samhället. Enligt konsumenterna.se är huvudregeln att var och en är skyldig att ta emot kontanter. Landstingen och Regionerna får exempelvis inte vägra ta emot kontant betalning av patienter.

Kontantmängden i Sverige var 56 miljarder i mars 2018, vilket motsvarar 1,2 procent av BNP. Det är den lägsta andelen bland alla jämförbara länder, vilket gör Sverige närmast unikt ur ett internationellt perspektiv.

Säg nej till kontantfritt.

Lars Viklund, Hemvattnet

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Insändarredaktionen