Insändare: Straffa inte barnen för deras föräldrars synder

11 juli 2019 06:59

Man har vid flertalet tillfällen kunnat läsa om att man inte får straffa barnen för det som deras föräldrar gjort sig skyldiga till, för att ett barn ärver inte sina föräldrars synder. Men ändå finns det barn i dag inom våra gränser som blir straffade genom att dem försättas i barnfattigdom. För de direktiv som regeringen har satt ut åt kronofogden att följa när de gör utmätningar hos de som hamnat i skuld hos dem.

Ett exempel som försätta barn i barnfattigdom inom vår gräns är utmätningarna av barnbidraget, som skall vara ett statligt stöd för att förhindra att barn ska behöva växa upp i barnfattigdom så står det skrivet i lagen. Utmätningar av underhållsbidrag innebär att barnens rätt till att få leva i samma standard som om barnet levde med båda sina föräldrar, fråntas och motsäger vad lagen egentligen säger.

För en familj som består av två vuxna, ett tonårsbarn och ett litet barn skall 9200 kronor täcka 20 procent av elräkningen, telefonkostnader, alla eventuella försäkringar, Internet, tv, fackavgifter, kläder, hygienartiklar och mat med mera.

Så jag undrar jag om regeringen och riksdagens alla partier kan förklara för mig varför denna arvsynd existerar. Som innebär att man aktivt bestraffar och sätter dessa barn i lidande i strid mot barnkonventionen som man förbundit sig att efterleva.

Anti dubbelmoral

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Insändarredaktionen