Insändare: Språk och religion håller nationen samman

15 maj 2019 18:30

I alla tider har vi haft skolavslutningar i våra kyrkor. Nu har en del rektorer förbjudit skolans avslutning i kyrkan. Detta med hänvisning till att avslutningen inte skall favorisera någon speciell religion. Vad som håller samman ett folk och nation är två saker, språk och religion. Tar man bort vår kristna religion och sed sår man splittring i landet, då blir det kaos i vårt Sverige.

Människor som kommer hit från andra länder ska lära sig av vår religion samt våra seder och bruk – då behåller vi fred i landet. Många har flytt till Sverige för att vi har just fred.

Jan Lundberg, Skellefteå

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Insändarredaktionen