Insändare: Polisen är så nära – men ändå så långt bort

12 juni 2019 06:59

Jag har ringt till polisen på telefonnummer 114 14. Tror inte jag försöker igen. Saken var att en person som jag bedömde ha svårt att ta vara på sig själv raglade runt på strandpromenaden i centrala Skellefteå, strax uppströms Parkbron. Han hade prylar utspridda på ett stort område, raglade runt och tjoade. Jag iakttog honom från min balkong en längre tid och var hela tiden rädd för att han skulle trilla i älven.

Vad gör en plikttrogen medborgare? Jo, ringer ordningsmakten. Efter drygt åtta minuter svarar en person vars idiom tyder på att hon är bosatt, eller åtminstone, född söder om Malmö. När jag sa att jag ringde från Skellefteå undrade hon om det låg i Ångermanland. En liten geografilektion senare var vi överens om att Västerbotten var länet.

Jag kopplades vidare och efter ytterligare cirka fem minuter fick jag en kontakt som visste var Skellefteå låg. Mycket vänligt frågade vederbörande vad som var problemet och jag beskrev min farhåga att en person hade problem med balansen vid älvsbrinken. Personen i andra änden verkade förstående, tog mitt namn och telefonnummer och lovade att skicka hjälp.

Ännu har ingen kommit och uppenbarligen har heller ingen ramlat i älven, vilket känns bra. Men hur kunde polisen veta att det inte var någon risk? Det var så nära polisstationen så en polis hade kunnat kana nerför slänten för att kolla. Än har ingen hört av sig.

Jag har haft kontakt med poliser under många yrkesår och har varit imponerad av deras jobb, men nu är jag mer tveksam, även om jag vet att Westermark och hans kollegor gör så gott de kan.

Greger Lundmark, Skellefteå

Svar direkt

Tack för att du tog kontakt med polisen och tack för ditt engagemang att skriva insändaren om din upplevelse av polisens bemötande. Sådan kritik gör polisen bättre. Jag kan bara beklaga dröjsmålet vid ditt viktiga samtal till polisen.

Jag vet att många som kontaktar polisen drar sig för att ringa 112, eftersom man upplever att man belastar polisens akutverksamhet och därför istället ringer 114 14 vid pågående händelser. Inom lokalpolisområde Skellefteå arbetar vi hela tiden med att informera medborgarna om hur man ska kontakta polisen utifrån olika händelser.

Händelser som är pågående eller har skett alldeles nyligen – ring 112.

Händelser som har hänt, men är överspelade – ring 114 14.

Har man med sig dessa skillnader när man bevittnar något som polisen bör få vetskap om, kommer samtalet oftare att komma in rätt till polisen, så att vi snabbare kan prioritera våra uppdrag och hjälpa behövande.

Lars Westermark, lokalpolisområdeschef Skellefteå

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Insändarredaktionen

Ämnen du kan följa