Insändare: Naiv inställning till ett existentiellt hot

29 januari 2020 06:57

Rickard Carstedt (S) och Åsa Ågren Wikström (M), Region Västerbotten, skriver i en debattartikel i Norran den 21 januari om flygskam och vikten av fortsatt flygande till och från Västerbotten. De hävdar att det är nödvändigt för att uppnå tillväxt och menar att teknikutveckling kommer att göra flyget klimatneutralt. Det är en naiv inställning och kommer aldrig att ske tillräckligt snabbt.

Det är uppseendeväckande att de knappt berör den existentiella klimatkris vi står inför. Om vi ska nå målen i Parisavtalets om maximalt två graders global temperaturhöjning måste koldioxidutsläppen minska med sex till sju procent per år fram till 2030 och därefter i ännu högre takt. Om vi inte klarar det kommer våra livsbetingelser att påverkas dramatiskt med kraftiga oväder, skogsbränder, stora flyktingströmmar och sociala konflikter för att nämna några givna konsekvenser.

Krisen finns här och nu, vilket innebär att vi på alla områden måste ta vårt klimatansvar och iscensätta förändringar av vår livsstil. Alla länder behöver bidra och vårt flygande leder faktiskt till ganska stora koldioxidutsläpp. Enligt Naturvårdsverket släpper svenskarnas flygresor ut lika mycket koldioxidekvivalenter som hela vårt lands personbiltrafik.

Rickard Carstedt (S) och Åsa Ågren Wikström (M) borde gå i främsta ledet och driva en politik som reducerar våra fossila utsläpp. I stället uppmuntrar de till det motsatta. Det är ett oerhört svek mot oss alla och framförallt mot våra barn och barnbarn.

Morfar

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa