Insändare: Man får ta och skälla ut staten

20 juli 2019 06:59

Centerpartiet har verkligen hetsat upp stämningen kring den nationella inventeringen av nyckelbiotoper i skogsbruket. Att partiet väljer att profilera sig hårt kring äganderättsfrågorna är väl ingen större överraskning, men att man numera är ett marknadsliberalt parti innebär att staten har blivit någonting ondskefullt.

Låt oss titta på alla liberaler som så heliga ser på äganderätten. För egentligen är väl den lille mannen i samhället bara en inbillning som jordbrukare och skogsägare som man bara ser i det över översta markskiktet.

Adam Smith rättfärdigade sin ekonomiska filosofiska moral genom begreppen förnuft, individuell frihet, naturens lag och allmännytta. När allmännyttan träder in så sätts den enskildes äganderätt genast ur spel.

Det exempel som finns på när äganderätten sätts ur spel är järnvägar, som Norrbotniabanan. Men det främsta exemplet som finns är prospektering och gruvnäring.

Jag minns den upprörde skogsägaren i SVT:s Uppdrag Granskning år 2013, han hade fått ett stort hål på sina ägor när gruvbolaget gått i konkurs.

Annie Lööf var näringsminister åren 2011-2014, men hon tog alltid ställning till gruvintressena. Från det borgerliga hållet har det aldrig funnits något intresse av att ändra den extremt liberaliserade minerallagstiftningarna.

Länets Centerpartiledamot Helena Lindhal sitter i näringsutskottet, men jag har aldrig någonsin hört henne ta upp den här frågan. Det går nog bra att skälla på staten, för när det kommer till storfinansen då tiger Centerpartiet.

Jörgen Brännström, Västra Vallen

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Insändarredaktionen

Ämnen du kan följa