Insändare: Malåpolitiken – Lennart har örat mot marken

12 juni 2019 06:57

Lennart Gustavsson (V) har som nyblivet kommunalråd tagit initiativ till ett antal träffar där de folkvalda ska kunna träffa kommuninvånarna under avslappnade och informella former. Träffarna har genomförts på biblioteket och utöver Lennart så har ett antal representanter för Vänsterpartiet samt Mikael Abrahamsson (S) deltagit.

På dessa träffar har det varit högt i tak och inga ämnen har varit tabu. Det har bland annat diskuterats Tjamstan, äldrevård och skola. Alla har varit välkomna att säga sin mening. De frågor Lennart inte har haft svar på har noterats med löfte om svar nästkommande träff, vilket har uppfyllts. I en liten kommun som Malå där nära till allt är en kommunal slogan så är det bara naturligt att den demokratiska processen kommer närmare medborgarna.

Lennart Gustavsson är en rutinerad herre som med all rätt skulle kunna avnjuta sina kvällar i hammocken i Rentjärn istället för att möta Malåbor i varierande grad av affekt på lika villkor. Istället har han initierat en modern demokratisk dialog som jag ser som vägen framåt när den ekonomiska verkligheten begränsar handlingsutrymmet. Att då ha örat mot marken för att garantera att man inte befinner sig i ”politikerbubblan” är beundransvärt.

Det jag dock skulle kunna önska mig med träffarna är att fler folkvalda skulle välja att infinna sig. Vi är nog många som skulle önska att representanter för andra partier kunde välja att tillbringa en torsdagskväll med väljarna. Jag kan även locka med att de bjuder på kaffe och mycket gott hembakat.

Till alla kommuninvånare i Malå som har åsikter eller bara är intresserade av vad alla andra tycker så är det nu i veckan den sista träffen innan sommaruppehållet. Jag vet att jag kommer att vara där.

Andreas Lundin, Malå

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Insändarredaktionen

Ämnen du kan följa