Insändare: Jag tvingas till deltid för att orka jobba

4 januari 2018 06:59

Försäkringskassan går ut med att sjukskrivningar minskat.

Har Försäkringskassan gjort någon statistik över hur många som går ner i arbetstid och på det sättet försöker att förlänga den tid de överhuvudtaget kan arbeta?

Själv har jag totalt tappat förtroendet för Försäkringskassans handläggning då jag efter en månad och 25 procents sjukskrivning fick veta att jag skulle tvingas att söka arbete på annan ort om det efter sex månader inte fanns något heltidsarbete som passade mig i Skellefteå.

Detta trots att en läkare med expertkunskap bedömt att jag borde vara sjukskriven på halvtid. Efter sex månader orkar jag inte ta upp striden med Försäkringskassan utan bekostar själv en 25-procentig nedgång i arbetstid.

Att resterande tid av dygnet består av att sova för att orka med en ny arbetsdag är enligt handläggaren inte Försäkringskassans sak.

Ny statistik!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Norrans redaktion

Ämnen du kan följa