Insändare: Behöver inte Norrans insändare vara sanna?

9 juni 2019 18:30

Dagstidningar har regler för hur insändare skall skrivas, det skall vara korrekta uppgifter, fakta med mera. Den 31 maj publicerade Norran en insändare med följande påståenden (fakta):

1. Det går inte att åka tåg från Skellefteå till Göteborg. Är falskt. Har själv åkt många gånger.

2. Inga andra länder än Sverige har flygskatt. Är falskt. Sex länder i Europa bland annat Norge, Österrike, Frankrike och Storbritannien hade flygskatt 2018, ingen information hittades om att skatten skulle vara borttagen.

Jag klandrar ej insändarskribenten för de påståenden eller framförallt de åsikter som framfördes, det kan ha varit svårt för hen att kontrollera fakta. Norran har däremot ett stort ansvar att inte sprida osanna uppgifter.

Att vi har möjlighet att ge kommentarer på norran.se är bra och det har vi gjort. Men skadan är redan skedd. Det skrivna ordets makt är stort. Flera som har läst insändaren tror numera att det bara är Sverige som har flygskatt. Att man kan åka tåg från Skellefteå vet nog de flesta och att Bastuträsk Station fortfarande finns kvar.

Är detta fall ett misstag eller har Norran avsiktligt släppt på kravet att det skall vara korrekta uppgifter och fakta/sanningar i insändare? Det bästa är väl att Norran snabbkollar viktiga fakta än att läsarna gör egna faktakontroller. Många läsare har ju inte den möjligheten.

Ekå

Svar Direkt

På våra debatt- och insändarsidor är det högt i tak och vi tillåter att man tar ut svängarna mer än vad vi skulle acceptera i en vanlig nyhetstext.

Att Norran skulle gå in och kontrollera varje enskilt påstående är knappast önskvärt. Vi betraktar våra insändarsidor som en plats där åsikter på ett mer direkt vis får brytas mot varandra.

Med det sagt vill jag dock framhålla att vi självklart går igenom varje insändare innan publicering. Vi tar också bort uppgifter som vi har svårt att belägga sanningshalten i eller påståenden som av andra anledningar inte passar sig i en anständig debatt.

Det är också vanligt att skribenter hör av sig till oss och vill påpeka ”faktafel", trots att det uppenbart handlar om en debatt där vad som är ”rätt" eller ”fel" snarare är en fråga om ideologi än om fakta. I dessa fall litar vi på våra läsares förmåga att genom debatt och diskussion ”rätta” eventuella felaktigheter.

Men hur ser vi på just dessa fel som skribenten pekar på?

Ja, det går att åka tåg mellan Skellefteå och Göteborg, om vi med detta avser stationen i Jörn. Skribenten tycks dock avse Bastuträsk station. Det är helt rätt att det går att åka tåg även därifrån, men det är Norsjö- och inte Skellefteå kommun.

Ja, flygskatt finns i fler länder än Sverige. Detta fel fick nu sin korrigering genom din insändare och mitt svar. Precis så som det ska vara i en öppen och fri debatt.

Marcus Melinder, chefredaktör och ansvarig utgivare, Norran

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Insändarredaktionen

Ämnen du kan följa