Hur kan våra folkvalda ha fattat ett så korkat beslut?

12 februari 2019 06:59

Skellefteå kommuns belysningsansvarige tjänsteman, utan till synes särskild kunskap om byarnas gatubelysning och dess historik, uttalar sig i en nyhetsartikel den 7 februari och vågar dessutom prata om solidaritet.

Nedläggning av gatlysen hotar, om byarna inte är med och betalar

I slutet på 1950-talet och början på 1960-talet drog många byar fram gatubelysning och betalade varierande summor pengar och satsade otaliga timmars arbete på detta. Solidariskt, självklart som alltid i byarna.

Sedan ändrades statsbidragen och Skellefteå Kraft såg en möjlighet att driva anläggningarna i egen regi. Plötsligt blev det lönsamt med alla bidrag som kom in. Det finns otaliga avtal tecknade med olika byar, där man garanterades leverans av el i ”all framtid”.

De statliga bidragen försämrades successivt och är nu helt borta. Vad händer då? Jo, Skellefteå Kraft överlåter anläggningarna till kommunen.

Kommunens belysningsansvarige säger att det ska bli förhandlingar med byaföreningarna om den kostnad som till kommunen ska stå för till 60 procent och byaföreningen till 40 procent.

Som ordförande i en byaförening kan jag tala om att den är en frivillig ideell förening som ska tillvarata byns och bybornas intressen, där ytterst sällan alla bybor är medlemmar.

Om kommunen tror att det kommer bli någon diskussion, så måste den vända sig till byaman eller markägarna.

Nu tror jag inte det blir någon diskussion över detta vansinniga förslag. Om byn ska betala 10 000 - 16 000 kronor per stolpe så blir det aldrig aktuellt. Då släcker vi lyset.

Jag har bara en stilla undran. Hur blir det på Länsmansgatan? Och Tjädervägen? Och Axvägen? Vilken förening förhandlar vår vän belysningsansvarig med där?

Men det nämner den ansvarig inte, vilket kan tolkas lite hur man vill.

Denna typ av artiklar skapar inget förtroende för varken tjänstemän och politiker på Skellefteå kommun.

Det kan väl inte vara så att våra folkvalda har fattat ett så korkat beslut?

Björn Lundmark, Ö Falmark

Ja till 40 nya gatlysen i stugområde vid havet6 903 gatlysen i Skellefteå kommun hotade när staten tar överSå säger chefen och politiker om de nya reglerna för gatlyseÄr vi inte värda riktigt lyse?
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Insändarredaktionen

Ämnen du kan följa