Hög tid att redovisa bevisen för järnsandens farlighet

Insändare Att förbjuda användning av järnsand utan att ha mycket starka forskningsresultat som stöd, är oansvarigt.

21 juli 2016 05:59

Jag läser i Norran att man inte kan bygga om en lekplats eftersom det kan finnas järnsand i marken.

Nu är det dags att bygg- och miljönämnden i Skellefteå öppet redovisar vilka undersökningar som pekar på att järnsand skulle vara farligt. Hänvisningen till ”försiktighetsprincipen” är acceptabel då man står inför ett nytt fenomen, som inte är så väl undersökt.

Detta gäller inte järnsand. Den har använts i femtio år. Finns det några fall av förgiftning? Har växtligheten skadats någonstans?

Svaret är entydigt nej!

Jag har mer än 40 års erfarenhet från branschen och har besökt hundra smältverk. Rönnskärs granulerade slagg är idag världens hårdast reducerade kopparslagg. Den innehåller alltså mycket låga halter av tungmetaller.

Jämför med Aurubis kopparverk i Hamburg. Deras slagg passerar bara en elugn. Sedan gjuts (en del) ut i klumpar som sedan används som erosionsskydd längs floden Elbe. Den del som granuleras används som blästermedel. I Tyskland är alltså en sämre slagg inte farlig.

Att förbjuda användning av järnsand utan att ha mycket starka forskningsresultat som stöd, är oansvarigt. Försiktighetsprincipen ska man inte åberopa när verklig kunskap finns. Att lägga järnsand på SAKAB-limpa eller dylikt skulle kosta Rönnskär en halv miljard kronor per år. Hur länge överlever Rönnskär då? Och utan Rönnskär riskerar Skelleftefältets gruvor att slås ut- endast tack vare utspädningen med ren Aitik-slig och importerat material kan dessa sliger behandlas.

Hur fort går en bil utan motor?

Ni har haft två år på er att utreda detta. Nu till beslut!

F.d. metallurg på Rönnskär

Kommunens miss: Barnens vattenland i Nordanå kan inte anläggas - parken ligger på järnsand.Järnsand finns i nästan alla lekparker
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa