Har du fiskerätt i Byskeälven? Nu behövs ditt engagemang.

28 juni 2018 06:59

Ni som är fiskerättsägare kanske har gett er fullmakt till någon- ta tillbaka den! Ert engagemang är viktigt.

Vi som fiskerättsägare står inför ett beslut som kan komma att bryta upp fiskevårdsområdet, och med det omöjliggörs all fiskevård. För vem ska i framtiden ta kostnaden för att lösa in det kustnära yrkesfisket, som skär av laxens vandringsmöjligheter, vem ska bedriva biotopvård och vem ska se till att fisket sker efter gällande regler?

De som inte bryr sig menar att det inte heller har någon betydelse, då det ”bara” skulle drabba sportfiskarna. Om ni också hört detta, så var medvetna om att det är en oerhörd lögn

Vår vackra Byske älv och de vandrande fiskarna kommer vara de stora förlorarna, men också merparten av fiskerättsägarna och de som får inkomster från turismen i Byske dalgång.

Se över er fiskerätt, är den av den karaktär att den ger ett gångbart fiske? Eller har ni en sträcka mitt i ett långt lugnvatten, eller kanske en skummande vit fors?

Hur kommer ett framtida, mycket begränsat fiske att påverka värdet på era fastigheter? Det förekommer mycket desinformation. Ta reda på hur det ligger till, gå på årsstämmorna.

Ni har kanske hört att skogsbolagen valt att söka sig ur fiskevårdsområdet. Det sägs felaktigt bero på girighet. Sanningen är den att de inte längre känner sig kunna stå bakom den nuvarande misskötseln av fiskevårdsområdet.

Utifrån detta vill de få till mantalsröstning, något som skrämmer vissa fiskerättsägare.

Men, kanske finns där en kompromiss som kan få skogsbolagen att stanna kvar och därmed rädda fiskevårdsområdet. Se till att begränsa det odemokratiska samlandet av fullmakter, och skriv om stadgarna så att endast en fullmakt kan representeras av en annan fullvärdig medlem eller familjemedlem.

Låt oss skapa lugn och ro att göra det som fiskevårdsområden gör bäst, nämligen att arbeta med fiskevård.

Mats Boman, Hobergsliden

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Insändarredaktionen