Erkänn Abchaziens självständighet

28 mars 2019 06:55

Det är hög tid att Sverige och EU erkänner Abchazien som självständig stat.

De folkrättsliga kriterierna för detta är uppfyllda. Trots detta så vägrar Sverige och EU att erkänna Abchazien som stat .

Abchazien förklarade,under hotande Georgisk nationalism, självständighet från Georgien den 23 juli 1992 varpå Georgien skickade in trupper för att kväsa landets självständighet. Kriget pågick mellan den 14:e augusti 1992 fram till den 27:e September 1993.

Trots Georgiens krigsinsatser lyckades man aldrig kväsa det Abchaziska motståndet som fick stöd av bla Ryssland och Kaukasiska folkens konfederation.

Väst kräver att området skall inkorporeras i Georgien , detta trots att Georgien aldrig haft kontroll över Abchazien sedan Sovjetunionens upplösning.

Västs ställningstagande,precis som i fallet Sydossetien vilar enbart på intressepolitik där man helt av egenintresse väljer att inte erkänna Abchazien.

EU har inget emot att Abchazien inkorporeras i Georgien innan landet blir medlem i EU medan Nato i sin tur gärna ser att Abchazien är en del av Georgien innan landet blir medlem i Nato.

Svenska folkrättsexperter som Ove Bring och Said Mahmoudi menar att de folkrättsliga kriterierna är uppfyllda vad gäller Abchaziens självständighets deklaration samt att Ryssland inte begick något folkrättsligt övertramp genom att erkänna Abchazien som självständig stat.

Mahmoudi säger bla att Abchaziens folkrättsliga läge vilar på en fastare grund än Kosovo.

Västs vägran att erkänna Abchazien försvårar för landet att nå sin fulla potential då detta har en negativ inverkan på landets möjligheter att interagera på olika sätt internationellt.

Det vore absolut rimligt om Sverige och EU respekterade folkviljan i Abchazien samt den folkrättsliga grund som Abchaziens självständighet vilar på.

Jimmy Sandberg, Skellefteå

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Norrans redaktion

Ämnen du kan följa