Centrumbron försämrar trafikmiljön för gång- och cykeltrafiken

3 januari 2019 06:59

I Norran den 29 december säger Harriet Wistemar och Richard Widman, planeringsansvariga tjänstepersoner på Skellefteå kommun:

”Centrumbrons … funktion är primärt en förbindelse för lokal trafik mellan centrum och dess närliggande stadsdelar söder om älven och gör främst det enklare att gå, cykla eller åka buss inom staden.”

Med all respekt för stadens planerare, som måste göra som Socialdemokraterna och Vänstern bestämmer, vill jag som cyklar både sommar och vinter säga, att med centrumbron blir det inte lättare utan svårare för gång- och cykeltrafik.

Jag menar att bron och dess tillfartsvägar blir en barriär att ta sig över för både gående och cyklister på både norra och södra sidan. Nu kan man färdas snabbt och enkelt på cykelvägen men med bron måste man sakta ner och stiga av cykeln och vänta för att passera brons tillfarter på båda sidorna av älven.

Alternativt blir det istället backar och krokar som är tunga och tidsödande att cykla ,särskilt med cykelkärra, för att komma förbi brofästena.

Givetvis blir biltrafiken i stan större när det blir lättare att ta bilen till och från stan på korta avstånd. Också det försämrar trafikmiljön för gång- och cykeltrafik.

Trafikverket kräver en förlängd bangård för Norrbotniabanan med fyra spår. Detta kommer att medföra att den tänkta passagen norrut stängs vid Lasarettsvägen och troligen också vid Nordlandergatan.

Kommunen, alltså Socialdemokraterna och Vänstern, kommer med andra ord att lägga ut ett i slutändan ovisst antal hundra miljoner på en bro för att ge Sunnanå- och Sörböleborna några minuter snabbare färd med bil till centrum! Är det rimligt?

All modern planering säger att man ska göra tvärt om. Man ska främja folkhälsan genom att göra det obekvämare att ta bilen på korta sträckor och underlätta för storhopen att få sin vardagsmotion med att gå och cykla till jobb och fritidsaktiviteter.

Ren luft

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Insändarredaktionen

Ämnen du kan följa