Västerbottens ”Grand Canyon” på väg att försvinna

Fällfors 20 oktober 2020 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Marranäsvältan en Västerbottnisk turistattraktion, ibland något överdrivet kallad Västerbottens ”Grand Canyon”, är på väg att försvinna. Den bäck som rann i botten på vältan drog med sig sand ut i älven och gjorde att vältan levde och hela tiden växte, vilket hotade den intilliggande vägen. 

För att få stopp på erosionen, vilken var huvudanledningen till att naturvårdsområdet bildades, fyllde man i början på 1990-talet bäcken med singel – en åtgärd som visade sig vara verksam. Men i och med det så startade även förbuskningen av vältan, vilket tydligt syns på dessa bilder och fort går det. Om inget görs så kommer vältan att vara förbuskad inom en ganska snar framtid och vi har förlorat ett fint och unikt utflyktsmål som även betyder mycket för turistnäringen.

Länstyrelsens beslutsunderlag för bildande av naturvårdsområdet: 

”Beslut om bildandet av naturvårdsområde för Marranäsvältan med omgivande mark togs i November 1990 av Länstyrelsen. Grund för beslutet är att Marranäsvältan ligger vid Byskeälven som är av riksintresse för naturvården. Det aktuella området är av stort intresse ur naturvårdssynpunkt med hänsyn till den omfattande grundvattenerosionen som åskådligt visar aktiva geovetenskapliga processer. Ur regionalt perspektiv saknas områden med motsvarande områden med grundvattenerosion. Syftet med naturvårdsförvaltningen är att bevara området med grundvattenerosion så att de geohydrologiska erosionsprocesserna kan ske naturligt.”

Torbjörn Lilja, Byske


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Muddring och spigg i Västerbottens vikar hot mot rovfiskar – ger även andra problem: ”Kan växa okontrollerat”

Sport

Motorproblem för Marklund – tar ny tag

Sport

En kamp in i mål: ”Trodde det var punktering”

Varför slänger kommunen kontorsmöbler?

Politik: ”Skatten fick precis den effekt som förhoppningsvis alla utom finansministern hoppats på”

Visa fler