Nya trånga biblioteket – hur kunde det bli så tokigt?

Vi hade ett stort fint bibliotek, lite stimmigt ibland, men bra. När kulturhuset skulle byggas förväntade jag mig samma klass – eller bättre. Men jag är besviken. En trång, mörk källarkorridor där man knappt kan vända sig utan att stöta i något.

Insändare 24 november 2021 06:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Inte är det ett Stadsbibliotek – det är en filial. Är jag ensam om min åsikt? Knappast.

Library Ranking Europe, LRE, är en fristående institution som vill skapa ett verktyg för att hjälpa kvalitetsutvecklingen i folkbiblioteken. De betygsätter bibliotek i Europa. Senast var de i norra Sverige och satte betyg på tre bibliotek. Sundsvall och Umeå får betyget fyra stjärnor av sex möjliga, vilket betyder ”very good”. Det nya biblioteket i Sara kulturhus får bara två stjärnor – vilket betyder acceptabelt.

De skriver: ”Tyvärr har biblioteket fått en underordnad plats i en lång och smal passage som slutar i ett källarliknande område. På grund av flytten till denna byggnad har bibliotekslokalerna minskat med cirka 40 procent från den tidigare platsen, från 2 300 kvadratmeter till 1 400. Resultatet är att samlingen har minskat med 25 procent. Färre böcker, ingen musik eller dvd och inga separata tysta rum för studier. Den öppna foajén i flera etapper ovanför biblioteket orsakar akustiska problem.”

En svidande kritik, skriven av experter. Hur kunde det bli så tokigt?

Nu vill jag att kulturnämnden, som beställare av biblioteket, besvarar följande frågor utifrån grundprincipen:

Vad ville ni med biblioteket, vilken ambitionsnivå hade ni? Vem bestämde lokalernas placering och yta? Vilka principer ville ni ha vid gallringen av vux-litteratur? Är ni nöjda med resultatet?

KulTure

 Svar direkt

Vårt nya kulturhus väcker stort intresse, både bland kommuninvånare såväl som internationellt. Det är roligt att kulturen får ta så stor plats då den är en väldigt viktig del i den samhällsomvandling kommunen genomgår.

Kulturnämnden vet att biblioteksverksamheten är en viktig del av detta. Det är den verksamhet som flest människor har en relation till och erfarenhet av. Därför ser vi som självklart att den är en del av vårt kulturhus.

Hela Sara kulturhus bygger på att verksamheterna ändrar arbetssätt enligt 70/130-principen. Det vill säga att verksamheterna får ta större plats vissa tider och mindre plats andra tider. Detta för att skapa ett så levande hus som möjligt. Denna planering samordnas i programgruppen med representanter från de olika verksamheterna i huset. Med detta vill nämnden mena att biblioteket är både större och mindre än tidigare, men främst mer föränderligt.

Kulturnämnden säger också att biblioteksverksamheten ska följa med i utvecklingen varför det satsas mycket på vårt digitala bibliotek med såväl utbud som tjänster. Filmer, ljudböcker, e-böcker, tidskrifter och musik finns tillgängligt via vårt digitala bibliotek. Vi jobbar enligt principen digitalt först. 

När det gäller tysta rum för studier rekommenderar vi Campusbiblioteket vilket är specialiserat för just studier.

Urval och gallring av litteratur sköts som sig bör av bibliotekspersonalen. Det garanterar ett aktuellt och fräscht utbud.

Lokalens placering och yta bestämdes i samband med arkitekttävlingen och byggprocessen. Där har alla verksamheter fått prioritera och jämka för att det ska funka, det är trots allt en begränsad yta på det gamla busstorget. Att biblioteket är det första besökarna möter när de kommer via södra entrén är något vi ser positivt.

När vi går igenom kriterierna i LRE:s ranking har vi också svårt att se varför de satt betyget så lågt, särskilt då Sara självklart bör ses som en helhet.

Slutligen behöver vi alla veta att allt inte är klart i biblioteket eller Sara generellt. Det pågår fortfarande arbete hos verksamheterna.

Daniel Sjögren, ordförande kulturnämnden


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Så påverkas kommunens kultur- och fritid av de nya restriktionerna • Förändrade öppettider och begränsat antal besökare

Insändare: Svårt att hitta till Skellefteå stadsbibliotek

Insändare: Sara var nalta föri sin tid

Insändare: En fråga om kultursyn – utan svar

Insändare: Sara kulturhus – ”ve hava böggd sä tokut”

Visa fler