Nödvändigt att väcka barn och ungdomars läslust

I Norran läser vi om Skellefteå kommuns satsningar på att förbättra ungas läs- och skrivförmåga, dels inom skolan dels med hjälp av idrottsföreningar. ”Läsligan” försöker sedan länge väcka ungdomars läslust, vilket är jättebra och alldeles nödvändigt.

Skellefteå 23 oktober 2020 06:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Synd däremot att våra bästa litterära verk inte förefaller uppskattas i svenskundervisningen. Hur får man elever att skriva korrekt, målande och engagerande utan bra förebilder? Grammatik är ju inte heller populärt, kan knappast förbättras via serier och dataspel. Alla föräldrar bör uppmuntras att tidigt läsa högt, rita och samtala med barnen – få dem att fantisera och själva skapa. Kan-själv-metoden är inte dum. 

Tidningen Norran kunde lätt främja läskunnigheten hos oss alla genom bättre balans mellan text och bild. Att på ett helt uppslag låta bilder få dubbelt så stort utrymme som den berättande texten är att underskatta läsförmågan hos prenumeranterna, som nog vill ha valuta för pengarna - plus större utrymme för allmänhetens bidrag.

Tips: Inför en återkommande språkspalt för till exempel dialektinslag och kommentarer från språkvårdare.

G & N, Skellefteå


Ämnen du kan följa