En fråga om kultursyn – utan svar

Jag ställde i en insändare (Norran 24/11) frågor om kulturnämndens syn på nya biblioteket i kulturhuset. Tyvärr är Daniel Sjögrens svar på min insändare som tidigare presterats av bibliotekschefen – inga frågor besvaras.

Insändare 1 december 2021 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

På frågan om vilken ambitionsnivå kulturnämnden hade med det nya biblioteket – inget svar.  Frågan om lokalernas placering och yta leder till ett långt resonemang om att dagens bibliotek både är större och mindre. Att det hålls intressanta möten i andra lokaler på Sara är inget nytt, både Stadsbiblioteket och filialer har tidigare haft författarmöten och andra intressanta träffar tidigare. Så – vilken är den stora skillnaden mot förr bakom ord som ”levande hus” och ”föränderligt”.

Frågan om vilka principer som gällde för gallringen av vuxenlitteratur besvaras med att gallringen sköttes av bibliotekspersonal. Det förstod vi nog, frågan var efter vilka principer. Hade inte kulturnämnden några invändningar mot minskningen av bibliotekets yta? Tysta rum finns på Campus. God tröst för den som vill läsa ostört på Stadsbiblioteket. 

Tyvärr har det utvecklats en kultur att besvara insändare med att inte svara konkret, bara med svepande formuleringar, värdeord och adjektiv. Lär av Agneta Lantto Forsgren, verksamhetschef avfall i Skellefteå kommun. Hon förklarar vilka regler avdelningen följer, vilka överväganden de gjort, hur miljömässigt man agerat utifrån detta och ger konkreta råd. 

Kulturnämnden är politiskt tillsatta av oss väljare för att försvara och tillvarata våra kulturella intressen. Därför ville jag veta vad nämnden konkret ville med det nya biblioteket. Vi är många som oroar oss över att stadens bibliotek ändrat fokus. Förr gällde utlåning av media, nu finns en hel katalog med 172 fritidsprylar, typ enhjulingar, hopprep och diverse verktyg som lånas ut. Det sköter fritidskontoret bättre.

En lokal i biblioteket är tänkt till pyssel med barn/elever med en särskild pedagog anställd. Inget fel idet, men det borde rimligen förskola/skola sköta bättre, de har redan pedagoger. Anställ fler bibliotekarier i stället. De här exemplen skapar oro, de pekar mot en mindre seriös inriktning på biblioteken. 

Min förra insändare ville ha svar på frågor om hur kulturnämnden definierar kultur – och hur viktig kulturen är för ett växande Skellefteå. På detta fick jag inget svar. 

KulTure


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Så påverkas kommunens kultur- och fritid av de nya restriktionerna • Förändrade öppettider och begränsat antal besökare

Insändare: Svårt att hitta till Skellefteå stadsbibliotek

Insändare: Sara var nalta föri sin tid

Insändare: Sara kulturhus – ”ve hava böggd sä tokut”

Insändare: Nya trånga biblioteket – hur kunde det bli så tokigt?

Visa fler