Alla vill inte bo i förtätade stadskärnor

Med glädje läste undertecknad i Norran den 13 oktober om Skellefteå byautvecklingsråd. Entusiasmen är berömvärd, dessa eldsjälar drivs av en stark vilja och optimism om att kunna bidra till förändring.

Insändare 17 oktober 2021 17:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Många gånger handlar det om förändringar som ofta förefaller helt omöjlig att genomföra. Alla som varit aktiva i projektet får ett stort varmt tack! Att bygga nya bostäder på landsbygden har hittills fått kalla handen av många olika skäl, även om intressenter funnits. Att alla inte vill bo i förtätade stadskärnor tycks gå Skellefteås beslutsfattare helt förbi. Närhet till naturen kan visserligen skapas genom parker och öppna ytor i städer, vilket verkar helt bortglömt när Skellefteå växer. 

Om pandemin bidragit till ökad förståelse om hur viktigt det är för individens välmående att vistas i naturen, blir det upp till bevis att förtroendevalda politiker agerar utifrån detta. Att jordbruksmark ej får bebyggas är ett känt faktum och ledsamt då det finns mycket fina områden i närheten till stadskärnan, vilket också skulle öppna upp möjligheterna för kollektivtrafik för miljöns skull. 

Både politiker och byggföretag behöver undersöka möjligheterna att skapa bostäder utanför stadskärnan. I byarna finns förskolor, byaskolor, vandringsleder, skidspår, badstränder och ibland även livsmedelsaffärer – även om de flesta stängts. Livet på landet har många fördelar och borde vara ett givet alternativ till förtätad stadskärna och stora villaområden. 

Kan resultatet av det EU-projekt som Skellefteå byautvecklingsråd drivit skapa förståelse för bostäder på landsbygden? Att hela Sverige ska leva har sagts i många år – finns mod och vilja att genomföra detta i Skellefteå kommun? Att vara föregångare med en sådan satsning skulle vara hedrande när kommunen växer som aldrig förr.

Bybo med framtidstro


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Nya lägenheterna på Anderstorp: Inflyttning har börjat • ”Roligt att få en lägenhet där allt är nytt”

Skellefteåförslag: Hyr fastigheter som är inlösta för Norrbotniabanan

Skellefteåförslag: Vill flytta industriområde och göra bostäder

Insändare: Finns det en dold agenda för Näsudden?

Nytt villaområde ska planeras i Skellefteå – kan rymma 300 bostäder

Visa fler