Det är cheferna som har ansvaret – skyll inte på oss

Har nu suttit och läst den ena insändaren efter den andra om hur dåligt äldreomsorgen sköts i Skellefteå. Allvarliga lex Sarah-anmälningar som inte ska finnas.

Insändare 21 oktober 2021 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag har i många år jobbat i äldreomsorgen, på golvet, och sett hur förändringen har eskalerat. Jag vet att utbildade undersköterskor har blivit nekade jobb på den simpla grunden att outbildad personal är billigare, men dessvärre blir det väldigt fel. En del vet inte ens hur maten ska serveras. 

Hur tänker ni när ni kommer med standardfraser som är så lama att inte ens en tioåring skulle gå på det? Visst vet ni att det är ni, längst upp i ledet av chefer, som har det yttersta ansvaret. Så skyll inte på oss på golvet.

En som ledsnat

Svar direkt

Det stämmer att äldreomsorgen i Skellefteå har uppmärksammats mycket i media senaste tiden. Varje situation som leder till en lex Sarah visar på brister i vår verksamhet som vi behöver komma tillrätta med. Utan att förringa de allvarliga händelser som inträffat, vill vi ändå påminna om att den dagliga vården och omsorgen på våra boenden och inom hemtjänsten överlag fungerar väl.

Om man vill granska kvaliteten på kommunal vård och omsorg och hur Skellefteå står sig i ett nationellt perspektiv finns bra statistik på kolada.se. Där framgår bland annat att andelen brukare i Skellefteå som är ganska eller mycket nöjda med hemtjänsten respektive särskilt boende är 92 procent respektive 86 procent. Det kan jämföras med medelvärdet för alla kommuner på 91 procent respektive 81 procent. Det säger naturligtvis inte allt om hur verksamheten fungerar, men indikerar i alla fall att Skellefteå kommun inte sticker ut jämfört med resten av Sverige.

Vi vill också lyfta svårigheten för våra verksamheter att i media bemöta synpunkter från anhöriga och enskilda. Socialkontoret värnar den personliga integriteten och kan aldrig berätta om enskilda fall publikt. Det kan göra att vi framstår som luddiga eller oengagerade i våra uttalanden. Att utbildade undersköterskor skulle ha nekats jobb till förmån för outbildad personal låter märkligt. Socialkontoret söker utbildade inom vård och omsorg men då det inte finns nog många behöver vi även anställa dem utan utbildning. Medarbetarna har dock goda möjligheter att vidareutbilda sig eller validera sina kunskaper, vilket vi uppmuntrar.

I Skellefteå lägger vi 81 procent av hela kommunens driftsbudget på vård, omsorg och pedagogisk verksamhet, varav 41 procent går till socialnämndens ansvarsområde. Vi två har det yttersta ansvaret för socialkontorets verksamhet; socialnämnden, som leds av ordföranden, ansvarar för hur medlen fördelas, och förvaltningschefen ansvarar för hur verksamheten bedrivs efter nämndens direktiv. Utifrån givna medel arbetar vi ständigt för att ge bästa möjliga förutsättningar för god vård, omsorg och stöd i Skellefteå kommun.

Iosif Karambotis, socialnämndens ordförande, Skellefteå kommun

Katarzyna Wikström, förvaltningschef socialkontoret, Skellefteå kommun


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Insändare: Undersköterska: Vi måste göra livet bra för våra äldre

Undersköterska rapporterar missförhållanden enligt lex Sarah hos brukare – brister i omsorg

Insändare: Det är inte maskiner vi vårdar – det är din mormor

Insändare: Besviken elev: Hög smittspridning – ändå ska vi praktisera på äldreboenden

Insändare: Undersköterskan: ”Sträck på dig – du gör ett jättebra jobb”

Visa fler