Ingen vågar släcka gatlysen i stan

11 februari 2019 06:53

Jag känner att det görs skillnad på medborgare och medborgare.

Om belysning i byar byts ut ska byn betala hälften, annars blir de utan belysning . Men om belysningen ska bytas ut i en stad på en gata så är det gratis för de som bor på den gatan.

Ingen släcker gatlyset för de som bor i stan.

Ska vi stänga landsbygden och flytta samtliga in till stan?

Cu-cop

Nedläggning av gatlysen hotar, om byarna inte är med och betalar
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Pär Lindström