Västerbottningarna oroliga för att drabbas av obotlig sjukdom

Debatt. Utöver ett stort mänskligt lidande, för den drabbade och de anhöriga, innebär sjukdomen även stora samhällskostnader. Mellan 2000 och 2012 steg den totala samhällskostnaden för demenspatienter i Sverige från 38,4 miljarder till närmare 63 miljarder kronor.

24 december 2018 08:15

Var tredje sekund upptäcks ett nytt fall av demenssjukdom i världen.

Totalt är runt 47 miljoner människor drabbade, vilket gör det till ett av världens största hälsoproblem, enligt Världshälsoorganisationen (WHO).

Enbart i Västerbotten beräknas årligen drygt 700 personer insjukna. I Sverige lever mellan 130 000 och 150 000 med en demenssjukdom.

Denna siffra väntas fördubblas till 2050 på grund av Sveriges åldrande befolkning. Något som kommer att innebära stora påfrestningar på vårt samhälle.

Demens är samlingsnamnet på ett flertal sjukdomar i hjärnan. Sjukdomarna yttrar sig på olika sätt beroende på vilka delar av hjärnan som skadats.

Vanliga tecken är sviktande minne och bristande förmåga att utföra vardagliga sysslor. Personer med demenssjukdom kan till slut inte klara sig utan stöd från sin omgivning.

Utöver ett stort mänskligt lidande, för den drabbade och de anhöriga, innebär sjukdomen även stora samhällskostnader. Mellan 2000 och 2012 steg den totala samhällskostnaden för demenspatienter i Sverige från 38,4 miljarder till närmare 63 miljarder kronor.

Men forskningen inger hopp. Forskare vid Umeå universitet har utvecklat ett högintensivt funktionellt träningsprogram för äldre personer som liknar vardagliga rörelsemoment. Programmet har visat sig vara positivt även för personer med demenssjukdom.

Forskningen visar att träningen stärker förmågan att klara så mycket som möjligt själv. Forskarna har tagit fram träningsrekommendationer som spridits i Sverige, såväl som internationellt.

Frågan engagerar allmänheten. En Sifo-undersökning, genomförd på uppdrag av Forska Sverige, visar att 79 procent av invånarna i norra Sverige är oroliga för att de själva, eller någon nära anhörig, ska drabbas av en obotlig sjukdom, exempelvis Alzheimers sjukdom.

För att möta utmaningen med ökad ohälsa vill Forska Sverige att de statliga investeringarna i medicinsk forskning fördubblas till fyra öre per vårdkrona.

Västerbottningarna håller med: åtta av tio i norra Sverige tycker enligt Sifo-undersökningen att förslaget är bra.

Vi hoppas nu att samtliga riksdagsledamöter lever upp till befolkningens förväntningar och satsar på en vård i världsklass, med hjälp av stärkt forskning och innovation. På så sätt kan Sverige bidra till att möta utmaningen med demenssjukdomar, såväl globalt som i Sverige.

Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska Sverige

Anders Sylvan, f d landstingsdirektör Västerbottens läns landsting

Katrine Riklund, prorektor Umeå universitet

Anna Hemlin, generalsekreterare Hjärnfonden

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa