Utan engagemang inget levande samhälle

Debatt. Det handlar om människors engagemang, att folk bryr sig om varandra. Att vanliga människor i vår närhet lägger ner tid, resurser och kärlek i syfte att göra vårt samhälle ännu trevligare. Det visar också att genom att bry sig och engagera sig så kan vi göra mycket tillsammans.

16 augusti 2019 06:58

Jag har tillbringat större delen av sommaren på hemmaplan.

Barn, barnbarn och vänner har besökt oss.

Sommartid är det politiska arbetet inte lika intensivt, men jag tar mig gärna tid att prata politik i olika sammanhang. För mig handlar det mycket om diskussion, debatt och utbyte av idéer som leder till utveckling. Jag tycker, trots alla sociala medier, att det mänskliga mötet är det viktigaste när det handlar om kommunikation.

Det blev en kort tur till Gotland och Almedalsveckan. Där försökte jag förklara för en del storstadskommuner att lilla Malå har precis samma uppdrag som de stora – att ge medborgarna god service. Vägen dit handlar om fördelningen av resurser, men också om att försöka ge våra centrala beslutsfattare kunskap om hur det ser ut ute i landet.

Vi borde bli bättre på att prata om möjligheterna till ett gott och rikt liv utanför städerna och säga välkommen till många att dela det goda livet med oss.

Politiska beslut, lagstiftning och regelverk måste utformas utifrån en kunskap om hur Sverige ser ut – nämligen olika.

Förutom en del tid på vedbacken och stunder med ett metspö i handen har jag tagit del av en mängd olika aktiviteter i Malå och dess närhet: löptävlingar, konstutställningar, countryafton, bangolf, hemslöjd, lunch med musik, loppis, bad vid fina badplatser, filmer, Lappland Woodstock, poesivandring, fotboll, auktioner och samehelg. Listan kan göras lång

Vad är då den gemensamma nämnaren för dessa aktiviteter?

För mig handlar det om människors engagemang, att folk bryr sig om varandra. Att vanliga människor i vår närhet lägger ner tid, resurser och kärlek i syfte att göra vårt samhälle ännu trevligare. Det visar också att genom att bry sig och engagera sig så kan vi göra mycket tillsammans.

Vi ska vara glada och stolta över att det i lands- och glesbygd finns en glöd och ett engagemang som i sig utgör förutsättningen för ett varmt och levande samhälle.

Vi kommer att behöva mycket av den kraft som finns hos varje människa för att tillsammans kunna möta de utmaningar vi står inför.

Personligen har jag en tro på att vi som valt att leva i lands- och glesbygd bär på insikten om att mycket måste vi göra själva. Vi borde bli bättre på att prata om möjligheterna till ett gott och rikt liv utanför städerna och säga välkommen till många att dela det goda livet med oss.

Lennart Gustavsson (V), kommunstyrelsens ordförande i Malå

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Norrans ledarredaktion

Ämnen du kan följa