Tre västerbottningar får dagligen ett cancerbesked

Debatt. För varje krona som används till sjukvård i Sverige går i dag endast två öre till medicinsk forskning. Det är för lite. Vi vill att de offentliga investeringarna i medicinsk forskning på sikt fördubblas och motsvarar fyra öre per vårdkrona.

9 januari 2016 15:26

Över 1 400 personer i Västerbotten fick under 2014 det svåra beskedet att de har cancer.

Satsningen på medicinsk forskning och utveckling måste intensifieras. Vi vill se en fördubbling av de offentliga investeringarna i medicinsk forskning från dagens två öre till motsvarande fyra öre per vårdkrona.

De senaste 20 åren har antalet cancerfall i Sverige ökat med drygt två procent om året. Socialstyrelsens nya statistik visar att över 60 000 svenskar under 2014 fick besked om att de har cancer. Bara i Västerbottens län drabbas drygt tre personer om dagen.

De vanligaste cancerformerna är prostatacancer och bröstcancer. 2014 konstaterades i Västerbotten 279 fall av prostatacancer och 274 fall av bröstcancer.

Den kraftiga ökningen av antalet cancerfall i Sverige beror delvis på att vi fått bättre metoder för att upptäcka cancer. Men bakom siffrorna finns också en faktisk ökning av antalet drabbade.

Om utvecklingen fortsätter kommer nästan dubbelt så många personer i Sverige att ha cancer 2030 jämfört med i dag. Det är inte bara smärtsamt för de direkt drabbade, och deras anhöriga, utan också kostsamt för samhället. Kostnaderna för cancer beräknas till över 34 miljarder kronor årligen. I takt med att allt fler drabbas kommer samhällskostnaderna 2030 att stiga till 70.

Men det finns hopp. Samtidigt som allt fler drabbas av cancer överlever också allt fler. En fantastisk medicinsk utveckling har gjort att överlevnaden i cancer mer än fördubblats under de senaste 60 åren. Tack vare forskning inom diagnostik och behandling överlever till exempel numera minst tre av fyra barn som drabbas av cancer. På 1950-talet överlevde endast ett av fem barn.

Men vi skulle kunna göra mer. För varje krona som används till sjukvård i Sverige går i dag endast två öre till medicinsk forskning. Det är för lite. Vi vill att de offentliga investeringarna i medicinsk forskning på sikt fördubblas och motsvarar fyra öre per vårdkrona.

Genom ökade satsningar på medicinsk forskning och dess tillämpning kan vi fortsätta att utveckla nya och bättre sätt att förebygga och behandla både cancer och andra sjukdomar. En insats som skulle rädda många liv – i Västerbotten och nationellt – samt leda till stora samhällsekonomiska vinster.

Anna Nilsson Vindefjärd generalsekreterare Forska Sverige Gunilla Westergren-Thorsson dekanus medicinska fakulteten, Lunds universitet Klas Kärre ordförande Cancerfondens forskningsnämnd Katarina Johansson ordförande Nätverket mot cancer 18541234

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ledarredaktion