Tanken var mer tid för undervisning

Replik. Skellefteå kommun försökte givetvis inte skaffa sig en fjäder i hatten på bekostnad av elevernas integritet. Syftet med pilotprojektet var att skapa mer tid till undervisning, och därmed höja kvaliteten på den, eftersom lärarna på Anderstorpsgymnasiet lägger ner mycket tid på att registrera närvaro.

29 augusti 2019 06:58

Replik på Christina Soldans (gruppledare Liberalerna Skellefteå) och Shervin Ahmadzadehs (ordförande Liberalerna Skellefteå) debattartikel ”Skolan är ingen plats för allehanda experiment”, publicerad i Norran och på norran.se måndagen den 26 augusti 2019.

I december 2018 genomfördes ett småskaligt test med närvaroregistrering genom ansiktsigenkänning på Anderstorpsgymnasiet i Skellefteå.

Under tre veckor deltog 22 ungdomar i testet. Sju valde att avstå.

I samtliga fall inhämtades godkännande från såväl elever som vårdnadshavare. De kunde när som helst dra tillbaka sitt samtycke.

Projektet hanterade personuppgifter i form av biometriska data kopplat till elevernas ansikten samt tidsangivelser när eleven kom in i samt lämnade klassrummet.

All biometrisk data lagrades på en icke uppkopplad dator som förvarades inlåst i ett klassrum. Ingen data skickades över nätet utan hämtades personligen på ett USB-minne av en projektdeltagare. Informationen på USB-minnet var anonymiserad. All data, både på datorn och på USB-minnet raderades i samband med att projektet avslutades.

Skellefteå kommun försökte givetvis inte skaffa sig en fjäder i hatten på bekostnad av elevernas integritet. Syftet med pilotprojektet var att skapa mer tid till undervisning, och därmed höja kvaliteten på den, eftersom lärarna på Anderstorpsgymnasiet lägger ner mycket tid på att registrera närvaro.

Artikelförfattarnas resonemang om tekniken för ansiktsigenkänning skapar också en förvirring som vi vill reda ut. Det test som genomfördes handlade om ansiktsigenkänning – inte om kameraövervakning. Kameran registrerade punkter i form av mätvärden, kopplade till ett namn. Det har alltså aldrig funnits bilder eller filmer på konkreta ansikten.

Under hela testet har de etiska perspektiven varit en viktig del i arbetet. Skellefteå kommun har fört dialog med såväl interna som externa jurister och dataskyddskunniga. Vi upplever att försöket var förenligt med dataskyddsförordningen.

Mer undervisningstid av högre kvalitet var syftet med testet.

Vikten av att skydda elevernas integritet hade vi med oss hela vägen.

Anders Bergström, skolchef Skellefteå kommun

Skolan är ingen plats för allehanda experiment
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Norrans ledarredaktion

Ämnen du kan följa