Tänk vad bra EU kunde blivit ...

Debatt Allt fler människor i andra länder bland andra Landsbygdspartiet oberoende (LPo) i Sverige kräver på samma sätt en folkomröstning om utträde.

28 juli 2016 16:26

England har sagt sitt. Det är dags att lämna unionen och att åter bli herre i sitt eget hus. Även om stanna-kvar-sidan hade vunnit, så vore det ändå ett misslyckande för EU. Att hälften av landets befolkning velat lämna unionen, trots att landet varit indraget i två världskrig. Allt fler människor i andra länder bland andra Landsbygdspartiet oberoende (LPo) i Sverige kräver på samma sätt en folkomröstning om utträde.

Ursprungsmeningen med EU var att garantera fred i Europa. Hade man stannat vid detta uppdrag, så borde 100 procent av Europas befolkning röstat för ett medlemskap. För vem vill ha krig?? Nu sitter i stället 48 000 anställda inom EU och letar efter nya områden, som man kan byråkratisera.

Samtidigt ökar missnöjet i medlemsländerna. Ingen självständig regering lyckas hävda sina medborgares intressen enligt sina väljares mandat. Så enda möjliga alternativet, för att få egen handlingsfrihet, har blivit att gå ur unionen. Även om ma sett till ursprungstanken helst hade velat stanna kvar.

För Sveriges del blir ett utträde nu än viktigare. England har varit en stor nettobetalare till EU och en medspelare för Sverige. Kostnaderna för EU:s överhöghet skall nu fördelas på ett mindre antal länder. Och Sverige får än svårare för att driva sina frågor.

Varje dag . 365 dagar per år, betalar vi redan nu 52 miljoner SEK netto till unionen (Vi betalar 31,8 miljarder och får tillbaka 12,7). Pengar som skulle kunna användas till mycket annat.

Landsbygdspartiet oberoende vill se Swexit ut ur EU

Vi kräver en folkomröstning snarast.

Erika Sörengård

partiordförande

Landsbygdspartiet oberoende

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ledarredaktion