Sveriges löntagare har all anledning att vara oroliga för ett maktskifte efter valet

1 maj 2018 05:01

De senaste veckorna har vi på LO kritiserats när vi påpekat vad som skulle ske om Moderaterna kommer till makten efter valet.

Bland annat har en film där våra medlemmar uttrycker sin oro över en framtida moderatledd regering fått såväl ledande moderater som borgerliga ledarskribenter att gå i taket.

Vi förstår att det känns obekvämt för Moderaterna att vi berättar sanningen om deras politiska förslag. De vill helt enkelt inte ha över 3,5 miljoner fackligt anslutna emot sig i valet.

Men låt oss tydliggöra vad Moderaternas politik innebär:

1. Moderaterna vill lagstifta om lägre löner: Moderaterna har tillsammans med de övriga allianspartierna enats om att de vill lagstifta om så kallade inträdesjobb – för nyanlända och unga upp till 23 år – med 70 procent av den kollektivavtalade ingångslönen.

Det skulle inte bara vara ett hot mot den svenska modellen, som innebär att fack och arbetsgivare förhandlar om lönerna på svensk arbetsmarknad, utan mot hela den fria förhandlingsrätten.

Moderaterna vill dessutom att lönen ska vara så låg att många får svårt att klara sig.

Tidningen Arbetet gjorde nyligen en genomgång av vad olika yrkeskategorier skulle få ut om inträdesjobben blir verklighet. En fastighetsskötare och ett restaurangbiträde skulle till exempel landa på en lönenivå på strax över 11 000 kronor.

2. Moderaterna vill försämra anställningstryggheten: Om Moderaterna tar makten efter höstens val vill de göra upp med den gamla principen ”sist in först ut”. Istället ska kompetens väga tyngre vid uppsägningar.

Turordningsreglerna är det enda som skyddar löntagare från godtyckliga uppsägningar.

Om Moderaternas förslag blir verklighet skulle det i praktiken innebära att alla löntagare blir provanställda på livstid.

Sveriges löntagare har all anledning att vara oroliga för ett maktskifte efter valet. Därför kommer vi fortsätta att berätta om vilket samhälle Moderaterna vill ha om de skulle ta makten i september.

Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO

Therese Guovelin, förste vice ordförande LO

Krister Johansson, ordförande LO-distriktet i Norra Sverige (undersköterska)

Maria Mannberg, vice ordförande LO-distriktet i Norra Sverige (terminalarbetare PostNord)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa