Sverigedemokraterna förnekar sig aldrig

Replik. Sverigedemokraterna fortsätter att siffertrixa och förvilla väljarna. Tillsammans med sin oansvariga ekonomiska politik, och förslag om att luckra upp Lagen om anställningsskydd (LAS) och lagstifta om sänkta löner, riskerar Sverigedemokraterna LO-medlemmarnas framtid.

6 september 2018 19:09

Replik på Petter Nilssons (ordförande Sverigedemokraterna Västerbotten) replik ”Vi bygger successivt upp en organisation” publicerad på norran.se torsdagen den 26 juli 2018.

I stället för att förklara varför Sverigedemokraterna skolkat från budgetarbetet den gångna mandatperioden för Petter Nilsson, ordförande för Sverigedemokraterna Västerbotten, ett märkligt resonemang om att välfärdssektorn gynnas av att de drar ned på investeringar utanför den kommunala kärnverksamheten.

Du kan inte driva en kommun framåt om du inte samtidigt investerar.

Investeringar skapar tillväxt, vilket ger ökad inflyttning och ökade skattepengar till kommunen. Därmed ges också större möjligheter till att finansiera välfärd.

I Skellefteå sker de mesta av investeringarna inom välfärdssektorn, inte minst inom skolområdet. Fungerande vägar, vatten, avlopp, boende, skolor med mera är viktiga grundstenar i välfärden. Där krävs just nu kraftfulla satsningar för att infrastrukturen ska hålla ihop och fungera på ett bra sätt.

Skellefteå har i dagsläget cirka 865 vård- och omsorgsplatser (särskilt boende), vilket motsvarar minst 160 fler än vad andra jämförelsebara kommuner har. Dessutom planeras det att byggas ett nytt vård- och omsorgsboende med 120 platser.

Sverigedemokraterna förnekar sig aldrig.

De fortsätter att siffertrixa och förvilla väljarna. Tillsammans med sin oansvariga ekonomiska politik, och förslag om att luckra upp Lagen om anställningsskydd (LAS) och lagstifta om sänkta löner, riskerar Sverigedemokraterna LO-medlemmarnas framtid.

Det är inget parti för vanligt folk.

Maria Mannberg, vice ordförande LO-distriktet i Norra Sverige

Vi bygger successivt upp en organisation
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa