Sverige behöver en färdplan mot Nato

Replik. De rödgrönas tankeförbud kring ett svenskt Nato-medlemskap visar på bristande analys av förändringarna i världen.

26 augusti 2015 05:42

Replik på Åsa Lindestams debattartikel ”Regeringen utvecklar samarbetet med Nato” publicerad på norran.se 24/8 2015.

Åsa Lindestam (S), vice ordförande i försvarsutskottet, säger sig vilja debattera breda aspekter av försvarspolitiken. Samtidigt som hon säger sig vägra att utreda ett svenskt Nato-medlemskap.

Det ansvarsfulla i ett läge där vår omvärld blir allt oroligare är att granska alla möjligheter som finns för att stärka Sveriges säkerhet och försvarsförmåga. Därför föreslår Moderaterna en färdplan mot ett svenskt Nato-medlemskap senast mandatperioden 2018.

Det säkerhetspolitiska läget i världen försämras. En ökad militära närvaro i vårt närområde och Rysslands illegala annektering av Krim och aggressiva beteende i Ukraina gör att våra internationella försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten behöver ses över. Moderaterna är därför positiva till att Sverige fördjupar samarbetet med Nato.

Problemet är att vi inte gör det tillräckligt snabbt och inte har tagit beslut om att bli ett medlemsland. Ett Nato-medlemskap är det enda försvarssamarbete som på lång sikt stärker Sveriges säkerhet och förmåga. Utöver att se över våra försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten bör vi också stärka försvaret.

De rödgrönas tankeförbud kring ett svenskt Nato-medlemskap visar på bristande analys av förändringarna i världen. I stället ställer de rödgröna Sverige inför ett säkerhetspolitiskt dilemma genom att krampaktigt omfamna den svenska militära alliansfriheten.

Socialdemokraterna lyfter gärna fram olika former av nordiskt försvarssamarbete som ett alternativ till ett svenskt Nato-medlemskap. Så gör även Åsa Lindestam. Dessa samarbeten har många fördelar men Sveriges militära alliansfrihet förhindrar formellt det som sträcker sig bortom det rent fredstida. Med andra ord försöker de rödgröna få väljarna att tro att försvarssamarbeten utan försvarsgarantier kan ersätta ett svenskt Nato-medlemskap.

Än mer motsägelsefullt blir det när den rödgröna regeringen själva skriver i propositionen ”Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016–2020” att ”Det nordiska samarbetet är ett komplement till, och inte en ersättning för, de existerande samarbetena inom EU och Nato.”

Samtidigt har Sverige de senaste 20 åren utvecklat en nära relation med Nato. Men vår militära alliansfrihet gör det omöjligt att få det skydd som Nato-medlemskapet erbjuder. I stället blir det allt svårare för oss att uppfattas som alliansfria.

Den allvarliga situationen i Ukraina kräver både ett starkare svenskt försvar och ett fördjupat internationellt försvarssamarbete, framförallt med Nato. Regeringen måste släppa taget om den svenska militära alliansfriheten och snarast sätta upp en färdplan mot ett svenskt Nato-medlemskap med målet om en ansökan nästa mandatperiod.

Karin Enström(M)

riksdagsledamot för Stockholms län och utrikespolitisk talesperson

Hans Wallmark(M)

riksdagsledamot för Skåne län och försvarspolitisk talesperson

Regeringen utvecklar samarbetet med Nato
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ledarredaktion